ගාමිණී වියන්ගොඩ

2015 ජනවාරි යහපාලනය සහ ‘සිරිසේන-වික්‍රමසිංහ යහපාලනය’

අපේ යහපාලනය යනු 2015 ජනවාරියේ මේ රටේ බහුතර ජනතාව අපේක්ෂා කළ යුක්ති ධර්මයයි. අද සිදුවන දේවල් දෙස බලන විට දකින්ට ලැබෙන ...


කොරා සහ අන්ධයා

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනුන්ගේ අත්උදව්වෙන් සහ පිළිසරණෙන් දේශපාලනයේ යෙදෙන ‘පක්ෂ නායකයෝ’ හෙවත් ‘පිං නායකයෝ’ කිහිප ද ...


ජාතික නිදහස හරහා ජාතිය ගොඩනැගීමේ රුධිර සාම්පලය

ගාමිණී වියන්ගොඩ මෑතකදී විදේශීය සමාගමක ලංකා ශාඛාවේ යම් කටයුත්තකට උදෑසනින් ගොස් සිටි අවස්ථාවේ, හිටි හැටියේම සීනු ...


Page 3 of 3123