නුවන් උදය වික‍්‍රමසිංහ

අන්තවාදීන්ට එරෙහි විය යුතුයි

ලංකාවේ ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීමේලා සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් කරන මුස්ලිම් මවුලවිවරයකු පසුගිය සතියේ දිනෙක ...


අපේ ඉරණම තීන්දු කිරීමේ බලය අප වෙත

පොදුජනයා මත පුළුල්ව පදනම් වන ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳ සංවාදය ඉදිරියට ඇදෙමින් පවතින ආකාරය ඉතාම ආස්වාදජනක බව සටහන් කළ ය ...


ඉක්මන් පියවරක් තැබිය යුතුය

  2016 මැයි මස පළමුවැනිදා ස්වීඩනයේ එක් නගරයක විරෝධතා පෙළපාළියක් පැවැත්වෙමින් තිබිණ. විරෝධතාකරුවන් අයත්වූයේ නව නා ...


අන්තිමට කළ යුතු දේ මුලින් කරන ආණ්ඩුව

නුවන් උදය වික්‍රමසිංහ දහවල යනු තෙරක් නොපෙනෙන කතරක ගිම මැද කරන ගමනක් වැනිය. රාත්‍රියද අරුණෝදාව වන විට කවර ගිනි කන් ...