රාවය
 • රාසයියා මහතාට යුක්තිය අහිමි කිරීම
  රාසයියා මහතාට යුක්තිය අහිමි කිරීම

  වික්ටර් අයිවන් ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වූයේ මිනිසුන් මරන, මිනිසුන් හිංසාවට ලක් කරන කෙළවරක් නැති තරමට ලේ හලන අශීලාචාර වටාපිටාවකය. ඒ අශීලාචාර කාලයේදී බරපතළ

  Read more
 • කඳුරට දෙමළ ජනයා
  කඳුරට දෙමළ ජනයා

  වික්ටර් අයිවන් ලංකාවේ දෙමළ ජනයා කියන විට උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනයා හා කඳුරට දෙමළ ජනයා එකම වර්ගයකට අයත් ජනතාවක් ලෙස සලකන තත්ත්වයක් රටේ පවතී. ඒ

  Read more
 • සත 50ට ජීවිතයත් ගත්තාද?
  සත 50ට ජීවිතයත් ගත්තාද?

  කේ. සංජීව ලංකාවේ දේශපාලකයන් දේශපාලනයට එන්නේ ඇඳිවත පමණක් අරගෙනය. ඔවුහු දේශපාලනය හැරයන්නෝ සත්මහල් ප්‍රාසාද සමගින් කෝටිපතියන් වීගෙනය. ඒ ලංකාවේ දේශපාලකයන් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය අභ්‍යාස කරන

  Read more
 • වර්ෂාව සමඟ බණ්ඩාරවෙලට මාරයාගේ සෙවණැල්ල
  වර්ෂාව සමඟ බණ්ඩාරවෙලට මාරයාගේ සෙවණැල්ල

  රේඛා නිලු‍ක්ෂි හේරත් බණ්ඩාරවෙලට වැසි වැටෙන්නට පටන්ගෙන ඇත. වෙනදා නම් වසර එකහමාරකට පමණ පසු පැමිණෙන මේ වැස්ස බණ්ඩාරවෙල මිනිසුන්ට ආශීර්වාදයකි. එහෙත් මෙවර වර්ෂාව යනු මාරයාගේ

  Read more