රාවය
 • අයිරිනා රැටුෂින්ස්කායා: රෙජීමයට එරෙහිව
  අයිරිනා රැටුෂින්ස්කායා: රෙජීමයට එරෙහිව

  යුක්රේන සෝවියට් සමාජවාදී ජන රජයට අයත් ඔඩෙසා නම් ගම්මානයෙහි 1954 මාර්තු 4දා උපන් අයිරිනා බොරිසොව්නා රැටුෂින්ස්කායා, භෞතික විiාව පිළිබඳ සිය ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ඔඩෙසා සරසවියෙන් දිනාගත්තේ

  Read more
 • රුවන්ඩා: අප්‍රිකාවේ සිංගප්පූරුව
  රුවන්ඩා: අප්‍රිකාවේ සිංගප්පූරුව

  වර්ග කිලෝමීටර් 26338ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සහ මිලියන 11ක ජනගහනයකින් සමන්විත රුවන්ඩාව, මධ්‍යම හා නැගෙනහිර අප්‍රිකානු කලාපයට අයත් දේශයන් අතරින් කුඩාම රටක් සේ හැඳින්විය හැක. ජනගහනයෙන්

  Read more