පිළිතුරු දීමේ අයිතිය

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්

‘හිරුගේ සෙවණැල්ලක් මුවා කළ ඩඞ්ලිගේ තවත් වෙට්ටුවක්’ මැයෙන් වූ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු එස්.එස්.පී. රත්නායක මහතාගේ අත්සනින් පහත ලිපිය අප්‍රේල් 11 දාතමින් අප වෙත එවා තිබුණි. ගාල්ල, උණවටුන, යද්දෙහිමුල්ල ප්‍රදේශයේ ඉදිවන…

Read More

ජනමාධ්‍ය චෞරයෝ

වික්ටර් අයිවන් රාවයට මුහුණ දෙන්නට සිදුවී තිබෙන සුවිශේෂ අත්දැකීම් ගැන මා ලියා ඇතත්, රාවයේ වැඩ කළ ජනමාධ්‍යවේදීන් ගැන ලියා ඇත්තේ ඉතාමත් කලාතුරකින් අවස්ථා කිහිපයකදී පමණය. රාවය උදාර අරමුණු ඇතිව ආරම්භ කොට පවත්වාගෙන යමින් තිබෙන පුවත්පතක්…