රාවය

ශ්‍රීලනිපය නොඑයි ව්‍යවස්ථාව කල්යයි

ශ්‍රීලනිපය නොඑයි ව්‍යවස්ථාව කල්යයි

තරිඳු උඩුවරගෙදර

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව තම ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම නිසා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මෙහෙයුම් කමිටුව ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව ලබාදීමට නොහැකි වී ඇති බවත් ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පාර්ලිමේන්තු විවාද දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

එළඹෙන ජනවාරි 9,10, 11 දිනවලදී දැනට ඉදිරිපත් කර තිබෙන ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අනුකමිටු හයේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණත් අනුකමිටු වාර්තා සහ පක්‍ෂවල අදහස් මත පදනම්ව ඉදිරිපත් කිරීමට තිබූ මෙහෙයුම් කමිටුවේ ප්‍රධාන වාර්තාව ඉදිරිපත් වූ පසුව සියලුම වාර්තා පිළිබඳව එක්වර විවාද කළ යුතු බව ජනවාරි 05 වැනිදා පැවති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.
ජනවාරි 05 වැනිදා පැවති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමට ශ්‍රීලනිප නායකත්වය නියෝජනය කරමින් නිමල් සිරිපාල ඇමතිවරයා පැමිණ නැති අතර ශ්‍රීලනිපයේ නිල ස්ථාවරය ලබා ගැනීමට ඒ නිසා නොහැකි වී ඇත. ඒ අනුව මෙහෙයුම් කමිටුව සිය වාර්තාව සකස් කිරීම පිළිබඳව තීරණයක් නොගෙන විසිර ගොස් ඇති අතර මීළඟට රැස්වෙන දිනය ඉදිරියේදී තීරණය කිරීමට නියමිතය.
පසුගිය දෙසැම්බර් 10 වැනිදා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණු මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව ආණ්ඩුවේ ශ්‍රීලනිප පාර්ශ්වයේ එකඟතාව නොලැබීම නිසා කල්ගත වෙමින් තිබෙන බවත් ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්ව දෙකට එකඟතාවකට පැමිණෙන තෙක් ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාද වන බවත් මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජීකයෙක් රාවයට පැවසීය.■