ඇමති දුමින්ද ව්‍යාපාරිකයකුට සලකයි

ලසන්ත රුහුණගේ

බත්තරමුල්ලේ පිහිටි සෙත්සිරිපායට හෝ ඊට යාබදව ඇති අලූතින් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ලට හෝ සිය අමාත්‍යාංශය ගෙන නොගොස් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා චිත‍්‍රපටි නිළි සබීතා පෙරේරාගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන උපාලි ජයසිංහ මහතාට අයත් රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක් මිලදි ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

දෙසැම්බර් 02 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහිදී එම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව සාකච්ඡුාවට ගෙන නැත.

කැබිනට් පති‍්‍රකාවට අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා චිත‍්‍රපට නිළි සබීතා පෙරේරාගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන උපාලි ජයසිංහට අයත් අදාළ ගොඩනැගිල්ල මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් තීරණය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල කමිටුවක් පත්කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති අතර, ඊට අමතරව ගොඩනැගිල්ල අමාත්‍යාංශයක කටයුතු සඳහා සුදුසු ලෙස සකස් කිරීමට භාණ්ඩාගාර ප‍්‍රතිපාදන සලසා දෙන ලෙසද ඉල්ලා ඇත.

මෙසේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා මිලදී ගැනීමට යන ගොඩනැගිල්ල සඳහා වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් නැති අතර, එය රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ පැෂන් බග් ප‍්‍රදර්ශනාගාරය ඉදිරිපිට ඇති ගොඩනැගිල්ලකි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පාර්ලිමේන්තුව අසල ගොවිජන මන්දිරයේ දැනට පවත්වාගෙන යන අතර, එම ගොඩනැගිල්ල පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට නිල කාමර ලබාදීම සඳහා හිස්කර ලබාදෙන ලෙසට කරනු ලැබූ දැනුම්දීම අනුව ගොවිජන මන්දිරයේ සිටි වනජීවි අමාත්‍යාංශය හා විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශය සෙත්සිරිපාය ගොඩනැගිල්ලට හා ඊට යාබද නව ගොඩනැගිල්ල සඳහා සිය අමාත්‍යාංශ ගෙන යනු ලැබූ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් ඉවත්වීම සඳහා කල් ගනිමින් සිටියේය.

අපගේ ආරංචි මාර්ග පවසන ආකාරයට සෙත්සිරිපාය ගොඩනැගිල්ලේ හා ඒ අසල ඇති රජයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ප‍්‍රමාණවත් ඉඩකඩ ඇති අතර, එසේ තිබියදී පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක් ගැනීම සඳහා අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව යොමුකර ඇත.

මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් රාවය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිලධාරියෙකුගෙන් කරන ලද කරුණු විමසීමකදී අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ බව ඔහු පිළිගත්තේය.