රාවය

ශ්‍රීලනිප යෝජනා නෑ ව්‍යවස්ථාව ඉක්මන් වේ

ශ්‍රීලනිප යෝජනා නෑ ව්‍යවස්ථාව ඉක්මන් වේ

තරිඳු උඩුවරගෙදර

නව ව්‍යවස්ථාක් පිහිටුවා ගැනීම වෙනුවෙන් පත් කළ පාර්ලිමේන්තු මෙහෙයුම් කමිටුවට ශ්‍රීලනිපය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් නොකරන බව ශ්‍රීලනිපය නියෝජනය කරමින් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා එම මෙහෙයුම් කමිටුවට දන්වා ඇත.

පසුගිය 05 වැනිදා පැවති මෙහෙයුම් කමිටුවේදී නිමල් සිරිපාල ඇමතිවරයා මේ බව පවසා ඇති අතර ඒ අනුව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සිය වාර්තාව කෙටුම්පත් කිරීමටත් එම වාර්තාව තුළ විවිධ යෝජනා පිළිබඳව විවිධ සාමාජිකයන් දරන අදහස් ඇතුළත් කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙයි.

නව ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවට සංශෝධන පමණක් ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා එකඟ වී ඇතැයි පසුගිය සතියේ රාවයේ පළවූ මුල් පුවත සත්‍යදැයි පසුගිය 04 වැනිදා පැවති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේදී බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීවරයා විසින් ප්‍රශ්න කර ඇති අතර අගමැතිවරයා පවසා ඇත්තේ ජනමත විචාරණයකට නොයන බවට තමන් එකඟ වී නැති බවයි. නව ව්‍යවස්ථාවක් ඇතිකර ගැනීම ඉලක්ක කරගනිමින් සංවාදය ඉදිරියට ගෙන යෑමටත් මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ලක් කොට ඇති කරගන්නා එකඟතාවක් මත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ලෙස හෝ නව ව්‍යවස්ථාවක් ලෙස කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නේදැයි අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවටත් මෙහෙයුම් කමිටුව එකඟ වී ඇත.
ඒ අනුව ඉදිරි කාලය තුළ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව මෙහෙයුම් කමිටුවේ වැඩ කටයුතු වේගයෙන් සිදුවනු ඇති බවත් මෙතෙක් බාධාවක්ව පැවතියේ ශ්‍රීලනිප යෝජනා ඉදිරිපත් නොවීම බවත් එම ගැටලුව විසඳීම නිසා ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යෑමට බාධාවක් නොමැති බවත් මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයෙක් පැවසීය. ■