රාවය

විමල්ට නඩු ආදායම ලක්ෂ 248යි වත්කම ලක්ෂ 740යි

විමල්ට නඩු ආදායම ලක්ෂ 248යි වත්කම ලක්ෂ 740යි

 

අයථා මාර්ගවලින් රුපියල් හාරකෝටි අනූ දෙලක්ෂයක් (රු. 4,920,0000) මුදලක් උපයාගෙන ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ වංචා විමර්ශන කොමිසම විසින් නොවැම්බර් 30දා කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත.

විමර්ශන සිදුකරන අවධියේදී ඔහු සතු වත්කම්හි වටිනාකම රුපියල් හත් කෝටි හතළිස් ලක්ෂයක් (74000000) බව සොයාගෙන තිබුණද එයින් රුපියල් 49200000ක මුදලක් උපයා ගැනීම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමට අපොහොසත්වීම නිසා මෙම නඩුව පවරා තිබේ. වර්ෂ 2009 සිට 2014 දක්වා වූ වසර 5ක් තුළ විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා උපයා ගත් වත්කම් පිළිබඳව අල්ලස් කොමිසම විසින් සිදුකරන ලද විමර්ශනවලින් පසුව මෙම නඩු පැවරීම සිදුකර තිබේ.

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා සතුව හෝකන්දර ප්‍රදේශයේ රජයේ තක්සේරුව අනුව රුපියල් ලක්ෂ 185ක් හා ලක්ෂ 50ක් වටිනා නිවාස දෙකක් ඇති බව කොමිසම හෙළිදරව් කරගෙන ඇත. මෙම තක්සේරුව සඳහා ඉඩමේ වටිනාකම එකතු කර නැත. ඊට අමතරව උඩුපිළ නමැති ප්‍රදේශයේ විමල් වීරවංශ සතුව රුපියල් ලක්ෂ 47ක් වටිනා ඉඩමක් හා රුපියල් 7,50,000ක් වටිනා ඉඩම් දෙකක්ද ඇති බව තහවුරු කරගෙන තිබේ. වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ බිරිඳ වන ශෂී වීරවංශ සතු වත්කම් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 140ක් හෙළිදරව් කරගෙන තිබේ. මෙම වසර පහේදී ඇමතිවරයකු වශයෙන් ඔහු ලද වැටුප් හා දීමනාවල එකතුව රුපියල් ලක්ෂ 248කි. එසේ වුවද වසර 5 තුළ මුළු වත්කම රුපියල් ලක්ෂ 740ක් බවද අල්ලස් කොමිසම සොයාගෙන තිබේ.

ඉන් ලක්ෂ 492කට අදාළව පිළිගත හැකි සාක්ෂි ලබාදීමට වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා අපොහොසත්ව ඇත. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස ඔහු කටයුතු කළ අවධියේදී මන්ත්‍රී වැටුප් හා දීමනා හැර වෙනත් කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් ඔහුට හෝ ඔහුගේ බිරිඳ සතුව තිබී නැති බවද අල්ලස් කොමිසම හෙළිදරව් කරගෙන ඇති අතර ඔහුගේ වත්කම් විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත්තේ අමාත්‍යවරයකු ලෙස කටයුතු කළ අවධියේදී බවද හෙළිවී තිබේ. ■