අතුරුදහන් කොමිසමේ නම් ජනපති ළග සිරවේ

අතුරුදන්වූවන් පිළිබද සොයා බැලීමේ කොමිසමේ සාමාජිකයන්ගේ නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් ස්ථීර කර නොතිබීම නිසා කොමිසමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම දිනෙන් දින කල් යමින් තිබෙන බව දැනගන්නට ඇත.

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් අතුරුදන්වූවන් පිළිබද කොමිසමට සාමාජිකයන් නම් කර යවා සැහෙන කාලයක් බව එම සභාවේ ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට ඇත.

ජනාධිපතිවරයා වෙත යවන එම නම් ඔහු විසින් අනුමත කිරීම හෝ ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීම සිදුකළ යුතු අතර ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමක් නොවුවහොත් නියමිත දින ගණනකදී එම නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගත්තේ යැයි සැලකේ.