ව්‍යවස්ථාවට බාලගිරි

ජනවාරි මාසයේ රැස්වීමට නියමිතව තිබුණු ව්‍යවස්ථා සම්පාදක සභාවේ රැස්වීම් සහ නව ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබද සාකච්ඡා දින නියමයකින් තොරව කල් යෑම නිසා නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගැනීම අවිනිශ්චිත වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී ව්‍යවස්ථාව පිළිබද මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිබද විවාද කිරීමට ව්‍යවස්ථා සම්පාදක සභාව රැස්විය.

ජනවාරි මාසයේදී ව්‍යවස්ථාව පිළිබද ඉදිරිපත් කළ අනුකමිටු වාර්තා හය පිළිබදව විවාද පැවැත්වීමටත් ඉන්පසුව මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සදහා සකච්ඡා ආරම්භ කිරීමටත් නියමිතව තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබද සියලූ සාකච්ඡා ඇනහිට ඇති බවත් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වන දිනයක් ගැන හෝ සදහනක් නැති බවත් මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජිකයෝ පවසති.

මෙහෙයුම් කමිටුව රැස්ව අවසන් එක`ගතාවන්ට පැමිනි යළිත් ව්‍යවස්ථාව සම්පාදක සභාවේ විවාදයට ගත යුතු බවත් එය කෙටුම්පත් කිරීමට කාලයක් ගතවන බවත් පෙන්වාදුන් ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ සාකච්ඡා කල් යෑමත් ඉදිරියේදී පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්නට සිදුවීමත් නිසා නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබද විශ්වාසයක් තැබිය නොහැකි මට්ටමකට පැමිණ ඇති බවයි.