අනධ්‍යයන සේවකයෝ කොට උඩ

සදමාලි ඒකනායක

ඒ අනුව මේ දිනවල තවත් එක් සුවිශේෂී කණ්ඩායමකගේ වැඩවර්ජනයක් ක‍්‍රියාත්මක වේ. ඒ වැටුප් වැඩිවීම් ඇතුළු ප‍්‍රධාන වශයෙන් ඉල්ලීම් 6ක් මුල් කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයන් පසුගිය පෙබරවාරි 28 වනදා ආරම්භ කළ වර්ජනය ය. මේ ලිපිය ලියන මොහොත වන විට 7වන දිනටත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල 15ම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් එම වැඩවර්ජනය ක‍්‍රියාත්මක වේ. මේ හේතුවෙන් සියලූම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු ඇනහිට තිබේ. මෙම විශ්විද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක්ද? යන්න අපි විමසීමක යෙදුනෙමු.

චක‍්‍ර ලේඛන නොසලකා හැරීම

අනධ්‍යයන සේවකයන් වත්මන් අර්බුදය හට ගන්නේ මෙසේය. 2011 වසරේ නිකුත් වූ 1000 චක‍්‍රලේඛනයකට අනුව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අධ්‍යයන දීමනාවක් පිරි නමා ඇත. එම අධ්‍යයන දීමනාව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට ලැබෙන්නේ නැත. එහෙත් චක‍්‍ර ලේඛන 1000 මඟින් එම අධ්‍යයන දීමනාව අර්ථසාධක අරමුදලට හා සේවක භාරකාර අරමුදලට දායකත්වය ලබා දී ඇත. එතැන් සිට අධ්‍යයන දීමනාව දීමනාවක් ලෙස නොසලකා හැර ඇති අතර අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය ඊට සමගාමීව දීමනාවක් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව 2015 ජනවාරි මස 05 වනදා එවකට මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වූ පී. බී. ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අධ්‍යයන දීමනාවට සමගාමීව දීමනාවක් සඳහා අනුමැතිය හිමි වේ. ඒ අනුව අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට සියයට 20ක මාසික හිලව් දීමනාවක් ලැබුණු අතර එම අධ්‍යයන දීමනාවේ අවම සීමාව වැඩි කරදෙන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ. එහෙත් එම සාකච්ඡුා අසාර්ථක වූ අතර 2016 ජූලි 27 වනදා නැවත වැඩවර්ජනයකට යාමට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන් තීරණය කළහ. එම වැඩවර්ජනයෙන් අනතුරුව යම් එකඟතාවයකට පැමිණෙන අතර 04/2017 චක‍්‍ර ලේඛය මඟින් මාසික හිලව් දීමනාව යළි සියයට 15කින් වැඩි වන අතර ඒ අනුව මේ වනවිට ඔවුන්ට හිමිවන මාසික දීමනාවේ මුළු අගය වන්නේ සියයට 35කි.

ඒ අනුව 2016.08.08 දින උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීමට ප‍්‍රතිචාර වශයෙන් නිකුත් කර ඇති උසස් අධ්‍යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සහ විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති යන දෙදෙනාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන ලද ලිපියේ සඳහන් වන එකඟතාවය පළ කර ඇති කරුණු 07 මෙසේය.

01. මාසික හිලව් දීමනාව

i. ඉහත සඳහන් දීමනාව 2007.01.01 දින සිට ලබාදීමට දැනටමත් මුදල් ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය මත එකඟ වී ඇති රුපියල මිලියන 360ක මුදලට අමතරව තවත් රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ඇමතිතුමාගේ එකඟතාව ලබා ගැනීම.

තවද මෙම ප‍්‍රතිපාදනය ඇතුළත විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක සහ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදලට දායකත්වය ලබා දීමට මුදල් අමාත්‍යංශය සමඟ සාකච්ඡා කොට විසඳුමක් ලබා දීම.

ii . ඉහත මුදල 2016.01.01 දින සිට පෙරදාතම පදනම යටතේ ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යංශය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම.

iii . ඉදිරි වසර 5ක පොදු රාමුවක් තුළ විශ්වවිද්‍යාල සේවකයන්ගේ දීමනා ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යංශය සමඟ ක‍්‍රියා කිරීම.

iv .මින් ඉදිරියට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ යම් වැටුප් දීමනා වැඩි කිරීමක් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා පොදු එකඟතාවයක් ඇති කරගැනීම සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

02. විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡුා කර අවම කාල පරිච්චේදයක් තුළදී ඵලදායී විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් පිළියෙළ කිරීම.

03. භාෂා දීමනාව භුක්ති විඳි සේවක ප‍්‍රජාවට එය නැවත ලබා දීම සඳහා කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කොට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

04. 2017 ජූනි මස සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවක එකඟතාවය මත සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියටම පොදු රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් ක‍්‍රියාත්මක කොට විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් එය නියාමනය කිරීම.

05. විශ‍්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 57 සිට 60 දක්වා වැඩි කිරීම සම්බන්ධ පනත දැනටමත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර එය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.

06. විශ්වවිද්‍යාල සේවක ප‍්‍රජාවට හඳුන්වා දී ඇති දේපල ණය ක‍්‍රමයේ අනධ්‍යයන පරිපාලන නොවන කාර්යමණ්ඩලය සඳහා උපරිමය මිලියනයක් වන සීමාව ඉවත් කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම.

07. සේවක වැඩවර්ජනය අවසන් කොට සියලූ අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලය 2016.08.08 වන සඳුදා සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව ඇමති අනුමැතිය පරිදි වර්ජනයට සම්බන්ධ වූ සියලූම සේවක කොටස් ( ස්ථිර,පරිවාස කාලයට යටත්, තාවකාලික,කොන්ත‍්‍රාත්,ආදේශක හා සේවා පැවරුම් යන)වලට එකී වර්ජනය හේතුකොටගෙන පැනවෙන දඬුවම් (වැටුප්, නිවාඩු අඩු කිරීම්*කිසිවක් නොකිරීම හා කොමිෂන් සභා චක‍්‍රලේඛ අංක 11/2016(1) ඉවත් කර ගැනීම.

ලියවිල්ලට සීමා වූ එකඟතා

එම එකඟතා ලියවිල්ලේ සඳහන් වන පරිදි, ‘‘ ඉදිරි වසර 5ක පොදු රාමුවක් තුළ විශ්වවිද්‍යාල සේවකයන්ගේ දීමනා ලබා දීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා සමඟ ක‍්‍රියා කිරීම.‘ යන කරුණ අනුව 2018 වසරේදී එය නැවත සියයට 20කින් වැඩි කළ යුතු වුවද එය මේ දක්වා ලබා දීමට කටයුතු කර නැති බවට වර්ජනයේ නියුතු වූවන් කරන චෝදනාවයි. එසේම, ” මින් ඉදිරියට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ වැටුප්, දීමනා වැඩි කිරීමක් සිදු කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා පොදු එකඟතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.” කඩ කර ඇති අනෙක් පොරොන්දුවයි. එහෙත් 2016 සිට අනධ්‍යයන සේවකයන්ට ලැබිය යුතු එම වැටුප් හෝ දීමනා වැඩිවීම ලැබී නොමැති බව ඔවුහු පවසති. සියයට 20 සහ සියයට 15 වශයෙන් 2018 වසර වන විට 2015.12.31 දිනැති වැටුපට සියයට 35ක දීමනාවක් ලැබිය යුතු වුවද මේ දක්වා ඔවුන්ට එය කඩ වුණ පොරොන්දුවක් පමණක් බවට පත්ව තිබේ.

එම එකඟතාවය අනුව කරුණු කිහිපයක් හැරුණුවිට තවත් මූලික කරුණු ක‍්‍රියාත්මක වී නොමැති බව ද විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයෝ පවසති. ඒ අනුව අනධ්‍යයන සේවකයන් මෙවර වැඩ වර්ජනයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අවම වශයෙන් එම ගිවිසුමේ ඇති මූලික කරුණු 07 හෝ ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. එම කරුණු අතර විශ්විද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන්ගේ විශ‍්‍රාම යාමේ වයස සම්බධයෙන් වූ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු වී තිබේ. එසේම ඔවුන් මෙතෙක් ලබා ගත් වරප‍්‍රසාදයක් වන භාෂා දීමනාව සඳහා වාර්ෂිකව මිලියන1.6ක මුදලක් වෙන් වුවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර එය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සහ නොගන්නා බව ඔවුන් නගන තවත් එක චෝදනාවකි. එසේම ඔවුහු සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සඳහා රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති.

එසේම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ විශ‍්‍රාම වැටුප ඇත්තේ එකම ගිණුමක බැවින් ආචර්යවරුන්ගේ මූලික වැටුප, ජීවන් වියදම් දීමනාව සහ මාසික හිලව් දීමනා ලෙස සියයට 115 සිට සියයට 167 දක්වා මුදලක් සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට බැර වන විට අනධ්‍යයන සේවකයන්ගෙන් බැර වන්නේ මූලික වැටුප, ජීවන වියදම් දීමනාව සහ සියයට 35ක මාසික හිලව් දීමනාව පමණි. එවැනි ප‍්‍රමාණයක් බැර නොවීම තුළ විෂමතාවයක් ඇති වීම මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලූවක් අනධ්‍යයන සේවකයෝ ඔවුන් පෙන්වා දෙති. ඔවුන් ප‍්‍රශ්න කර සිටින්නේ එවැනි තත්ත්වයක් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතිවන අනාගත සුරක්ෂිතභාවය අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට නොලැබෙන්නේ මන්ද යන්නයි.

අපිට වෙනසක් ඇයි?
ජනක විමලසූරිය
විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටු නියෝජිත
විශ්වවිද්‍යාල මාණ්ඩලික සහකාරවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති

‘‘මේ ගැටලූව සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා ගැනීමට අපි කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හමුවෙන්න ගියා. අපි එතුමාට කියා සිටියා කණ්ඩායම් දෙකක අරමුදල් එකම ගිණුමක පවතිනවා, නමුත් එක කොටසකට දීමනා එක ආකාරයකිනුත් තවත් කොටසකට වෙන ආකාරයකිනුත් ගෙවීම් කරනවා, මේක බරපතල තත්ත්වයක් කියලා. අපි ඉල්ලන්නේ ආචාර්යවරුන්ට ගෙවනවා වගේම අපිටත් ගෙවන්න කියලා. ඒ අනුව එතුමා ලිපියක් නිකුත් කරනවා අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලයේ අධ්‍යයන දීමනාවට විශ‍්‍රාම වැටුපට, සේවක අර්ථසාධක සහ සේවා නියුක්ති අරමුදලට ඒ ප‍්‍රතිලාභ දෙනවා නම් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවන මාසික හිලව් දීමනාවට එය ගෙවිය යුතු බව. ඒ අනුව 2017.09.01 වන දින සිට මේ සියයට 35ට ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. අපි අනවශ්‍ය දීමනා ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලන මුදල ඉදිරි වර්ෂ 5 තුළ ලැබෙනවා නම් අපේ අනාගතයත් යම් ප‍්‍රමාණයකට සුරක්ෂිත වෙනවා.
ඒවගේම 2020 වන විට රාජ්‍ය සේවයට රුපියල් 10000 ලබා දීලා වැටුප් ක‍්‍රමයක් සකස් කළා. එතනදී සියයට 104 ක වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු වුණා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පහළම සේවකයාගේ සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයා දක්වා එම වැටුප් වැඩිවීම සිදු කළේ සියයට 93කින්. ඒක අසාධාරණයි. මේ රටේ යම්කිසි ක‍්‍රමවේදයකට මූලික වැටුප වෙනස් වෙනවා නම් එකට සමානුපාතික ලෙස සකස් විය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. අප ඒ ගැන විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට දැනුම්දීමක් කලින් පසු ඔවුන් විද්‍යානුකූල ගණනය කිරීමක් කරනවා. ඉන්පසුව කළමනාකාරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට 2016.09.06 දින ලිපියක් නිකුත් කරනවා. මේ වාර්තාවේ ප‍්‍රථිපලයක් ලෙස වැඩවර්ජනයට පෙර දින රාත‍්‍රියේ මුදල් අමාත්‍යංශය චක‍්‍ර ලේඛනයක් නිකුත් කරනවා. නමුත් ඒ අනුව එය සපුරා තිබෙන්නේ කොටසකට පමණයි. ඒ තුළත් ආචාර්යවරුන් සියලූ දෙනාටමත් විද්‍යානුකූල වැඩි කිරීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය සංගම් වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගවලට යන බව අප සමඟ පැහැදිලිව ප‍්‍රකාශ කළා.

ඒවගේම ඹඡුඛ කියන පහළ ශ්‍රේණියේ කිසිම සේවකයකුට මේකෙන් ප‍්‍රතිලාභ ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා මේ මොකක්ද කරන්නේ කියන ප‍්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මේ වෙනුවෙන් පාරට බස්සලා රාජ්‍ය විශ්විද්‍යාල පද්ධතිය අකර්මන්‍ය කරන්නද කියන ප‍්‍රශ්නය ඉතා පැහැදිලිව අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගෙන් සහ වැටුප් සහ ජන සංඛ්‍යා ලේඛන සභාපතිවරයාගෙන්. ”