සුනිල් අයියා

සුනිල් අයියාගේ ගමනේ තිබුණේ කලබල ගතියක්. ඒ කළබළේ කතාවෙත් තිබුණා. කොහොම වුණත් පත්තරකාරයෙක් විදිහට සුනිල් අයියා හැමෝ එක්කම සුහද චරිතයක්. මේ සුහදකම නිසා සුනිල් අයියගේ නික්ම යෑම ලොකු හිඩැසක් හදනවා. සුනිල් අයියගේ වැඩවලට හිනා වෙන්න පුලුවන් වෙන්නෙත් මේ සුහදකම හින්දමයි. ඒ නිසාම මාධ්‍ය සගයෝ අතර සුනිල් අයියා පාලු කපන්නෙක්. ඒත් දැන් ඒ මිත්‍රශීලි ගනුදෙනුව අහවරයි. සුනිල් අයියගේ ඉණිම ඉවරයි. ඒක තමයි ජීවිතේ හැටි. සුනිල් අයියා ක්‍රීඩා ක්‍ෂේත්‍රයේ ලොකු මතකයක්. ඒක අපේ මිත්‍රයෝ රැක ගනිවි. සුබ ගමන්!