අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගෙදර

ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් බණ්ඩාර ඉවත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා කල්ගෙන හෝ කළ ක්‍රියාව හොඳවන්නේ ඔහුගේ කාලය තුළ ඔහු කළ කිසිවක් නැති නිසාය. කොටින්ම ඔහු හමුවීම පවා ලේසි වැඩක් නොවුණ නිසාය.
ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යනු ප්‍රබල චරිතයකි. බලසම්පන්න චරිතයකි. එහෙත් මෑතකදී එය වැඩකට නැති චරිතයක් බවට පත්වී ඇත. එය එලෙස වූයේ ක්‍රීඩාවේ තමන් සතු බලය වටහා නොගත් නිසා හෝ එය එතරම් නොතැකූ නිසා විය හැකිය. අනෙක් කරුණ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා සියල්ල තමන් සතු කරගත් නිසා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය හෑල්ලු වූවාද විය හැකිය. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කෙනකු සිටියදී හිටපු චරිතයක් වූ මිල්ටන් අමරසිංහ වැනි අය උපදෙස් ගැනීමට පත්කර ගැනීම හරහාද අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු බාල විය.
මේ තත්ත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයක් ගෙන යෑමට යහපත් නැති බව අපගේ වැටහීමය. අලුත පත්වන ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තම තනතුරට ගැළපෙන ලෙස වැඩ කරනු ඇතැයි සිතමු. එය බොහෝ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය බැවිනි. සියල්ල ඇමතිවරයා කරන්නට ගිය කල වන නරක ප්‍රතිඵල අපි පසුගිය කාලයේම අත්වින්දෙමු. දැන්වත් එයට කෙළවරක් සෙවිය යුතුව ඇත.