අධිකරණයේ පඩි වැඩිකර ආර්ථිකයට විනකැටීම

රසික ගුණවර්ධන

ජනතාවට කොස්, දෙල්, වට්ටක්කා කා ඉන පටි තද කරගන්න යැයි කියන ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම සිදු කරන්නේ තමන්ගේ ද තම අන්තේවාසිකයන්ගේ ද තව තවත් ඉන පටි බුරුල් කර ගැනීමය. ඔවුහු රටේ මහජනතාවගෙන් බදු ගන්නේද සහන කපා හරින්නේද ස්වකීය දීමනා තර කරගැනීමට ද සිය හිතෛෂීවන්තයන් සතුටු කරවීමටත් බව දිනෙන් දින, යහපත් පාලනයක් ඇති කරනවා යැයි කියා පැමිණි ආණ්ඩුව සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් වලින් පැහැදිලි වේ. හොරකම් චෝදනා ලබා ඇත්තේ මහින්දලාය. අධිකරණය ෂේප් කර ගැනීමට උවමනා යහ පාලන රජයටය. ඉතින් මහින්ද සහ යහපාලන රජයන් එක බඩ වැලකින් හා වී ඇති සේය.

මේ වසර මුලදී අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ පඩි සහ දීමනා අසීමිත ලෙස ඉහළ දැමුවේ එහි තවත් පියවරක් ලෙසටය. මේවාට ගමේ ගොඬේ කියන්නේ විලි ලැජ්ජා නැති වැඩ කියාය. තමන්ට වාසි සහගත ලෙස රාජ්‍ය නිළධාරීන් හසුරුවා ගැනීමට රජය මේ සිදු කරන්නේ ”නිළ අල්ලස්” ලබා දීමකි. රටේ ජනයා කන්ඩ නැතුව හූල්ලන විට විධායක නිළධාරීන්ට ඉස් මොලේ යන තෙක් කවා ස්වකීය අසූචි කාර්යන් කරවා ගැනීමටය.

අප මේ පිළිබඳව පසුගිය ”රාවයේ” මුල් පුවත ලෙස තොරතුරු හෙළිකළ අතර මෙහි සඳහන් වන්නේ ඒ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක දිගුවකි.

වැඩි කිරීමේ තරම.

අධිකරණ සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ට වැඩි කළ වැටුප් ප්‍රමාණය සුලු පටු ඉලක්කම් වලින් සඳහන් කළ නොහැකිය. උදාහරණයක් ලෙස වැඩිම වැටුප් වැඩිකිරීමේ ප්‍රතිශතයක් ඇත්තේ අධිකරණ නිලධාරී (II-II) කාණ්ඩයටය. ඒ 356.98% වැටුප් වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතයකි. අඩුම වැටුප් වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වන්නේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්/ රාජ්‍ය නීතීඥ කොටසට වන අතර එම ප්‍රතිශතය 44.29% කි. ඒ අනුව සක් සුදක් සේ පැහැදිලි වන්නේ ලොකු ලොකු ඉලක්කම් වලින් අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයට සහ නීති ක්ෂේත්‍රයට සැලකීමට රජය වගබලාගෙන ඇති බවයි.

වැඩි වෙච්ච විදිහ.

අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ වැටුප් වැඩිවීම සිදු වන්නේ කොටස් තුනක් යටතේය. එනම්, මහාධිකරණ විනිසුරුවන් සහ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවයේ නිළධාරීන් , නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන්, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිළධාරීන් ලෙසටය.
මුලින්ම මහාධිකරණ විනිසුරුවන් සහ ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවයේ නිළධාරීන් සඳහා වැඩි වූ වැටුප් පිළිබඳව විමසා බැලීම මෙසේය.

මහාධිකරණ විනිසුරුවන්

මහාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ පෙර මූලික වැටුප පැවතියේ රුපියල් 77,551 මුදලකි. එය මෙවර 120,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. එසේම පෙර පැවති රුපියල් 27,143 ක පෞද්ගලික දීමනාව මෙවර රුපියල් 60,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. එසේම වෘත්තීය දීමනාව රුපියල් 15,000 සිට රුපියල් 75,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. නිවාස දීමනාව රුපියල් 50,000 ද ප්‍රවාහන දීමනාව රුපියල් 125,000 ක් ද රියදුරු දීමනාව රුපියල් 25,000 ක්ද ලෙස මෙවර අලුතෙන් ලබා දී ඇත.
කෙසේ හෝ එම දීමනා හැර වැටුප් ඉහළ යාමට පෙරාතුව මහාධිකරණ විනිසුරුවන් ලැබූ වැටුප රුපියල් 168,894 වන අතර එය වැටුප් ඉහළ දැමීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 304,200 කි. ඒ අනුව වැටුප් ඉහළ ගොස් ඇති ප්‍රමාණය රුපියල් 135,306කි. එනම් 80.11% කි.

දිසා විනිසුරු/ අධිකරණ නිලධාරී (විශේෂ)

මොවුන්ගේ පෙර පැවති මූලික වැටුප රුපියල් 71,941 වන අතර එය වැටුප් වැඩි කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 110,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම මෙම නිළධාරීන්ට වැටුප් වැඩිකිරීමට පෙර පෞද්ගලික දීමනාවක් ලබා දී නොමැති අතර මෙවර එය රුපියල් 55,000 කින් ලබා දේ. එසේම මොවුන්ගේ ද වෘත්තිමය දීමනා රුපියල් 15,000 සිට රුපියල් 65,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. එසේම මොවුන්ට අලුතින්ම නිවාස දීමනා ලෙස රුපියල් 40,000 ක්ද, ප්‍රවාහන දීමනා ලෙස 100,000 ක්ද, රියදුරු දීමනා ලෙස 25,000 ක්ද හිමිවන අතර එවා හැර ඔවුන්ට පෙර ලැබූ මුලු වැටුප් මුදල රුපියල් 151,424 වන අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 269,300 කි. එනම් රුපියල් 117, 876 ක වැටුප් ඉහළ යාමක් සිදුව ඇති අතර එය 77.85% ක ප්‍රතිශතයකි.

දිසා විනිසුරු I/ අධිකරණ නිළධාරී (I-I)

මොවුන් පෙර ලැබූ මූලික වැටුප රුපියල් 65,949 වන අතර වැටුප් ඉහළ යාමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ලබනා වැටුප රුපියල් 100,000 කි. එසේම මොවුන්ටද පෙර හිමිව නොතිබූ පෞද්ගලික දීමනාව මෙවර හිමි වන්නේ රුපියල් 50,000 කිනි. එසේම මොවුන්ට ද අලුතින්ම හිමිවන නිවාස දීමනාව රුපියල් 30,000 කුත් ප්‍රවාහන දීමනාව 100,000 කුත් රියදුරු දීමනාව රුපියල් 25,000 ලෙස වේ.එසේම නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැර පෙර වැටුප රුපියල් 143,332 වූ අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 244,300 ක් වේ. එහි වැඩි වීම රුපියල් 100,968 කි. එනම් 70.44% කි.

දිසා විනිසුරුII/ අධිකරන නිලධාරී(I-I)

මොවුන්ගේ පෙර පැවති ආරම්භක වැටුප රුපියල් 56,961 වන අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 86,500 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. එසේම පෙර නොතිබූ එහෙත් මෙවර හිමිවෙන පෞද්ගලික දීමනාව රුපියල් 43,250 වේ. එසේම ඔවුන්ටද පෙර දිසා විනිසුරු හා අධිකරණ නිළධාරී කණ්ඩායටම හිමි ප්‍රමාණ වලින් නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා ලබා දේ. එම ත්‍රිත්වය හැර මෙම කාණ්ඩයයේ පෙර සම්පූර්ණ වැටුප රුපියල් 131,194 වූ අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 224,050 වේ. එනම් එහි වැඩි වී ඇති මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් 92,856 ක් වන එතර එය 70.78% ක් පමණ වේ.

මහේස්ත්‍රාත්වරු/ අධිකරණ නිලධාරී (II-I)

මොවුන්ගේ පෙර පැවති මූලික වැටුප රුපියල් 49,079 වූ අතර එය වැටුප් වැඩිකිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 75,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම මොවුන්ට ද පෙර හිමිනොවූ පෞද්ගලික දීමනාව ලෙස මෙවර රුපියල් 37,500 ලබා දී ඇත. එසේම මොවුන්ට ද නිවාස , ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා ලෙස පිළිවෙලින් රුපියල් 30,000 , 100,000 සහ 25,000 බැගින් හිමිවේ. එසේම එම දීමනා ත්‍රිත්වය හැර පෙර (වැටුප් වැඩිවීමට ) සම්පූර්ණ වැටුප රුපියල් 120,000 වූ අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 206,800 කි. ඒ රුපියල් 86,253 ක ඉහළ යාමකි, එනම් 71.55% ක ප්‍රතිශතයකි.

අධිකරණ නිලධාරී (II-II)

මෙම නිළධාරීන් පිරිසට වැටුප් ඉහළ යාමට පෙර තිබූ මූලික වැටුප රුපියල් 41,096 කි. වැටුප් වැඩි වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ මූලික වැටුප රුපියල් 62,335 දක්වා ඉහළ යාම සිදු වේ. එසේම මොවුන්ට ද පෙර නොතිබූ පෞද්ගලික දීමනාව ලෙස දැනට රුපියල් 31,167 හිමි වේ. එසෙම මොවුන්ට ද නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා පිළිවෙලින් රුපියල් 30,000 , 100,000 සහ 25,000 බැගින් හිමි වේ. මෙම දීමනා ත්‍රිත්වය හැර ඔවුන්ට වැටුප් ඉහළ යාමට පෙර හිමි වූ සම්පූර්ණ වැටුප රුපියල් 41,096 වූ අතර එය වර්තමානයේ එනම් වැටුප් වැඩිකිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 187,802 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව ඉහළ ගිය මුදල රුපියල් 146,706 වන අතර එය 356.98% ක ඉහළ යාමකි.
නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිළධාරීන්ට සිදුවූ වැටුප් ඉහළ යාම පිළිබඳව විමසා බැලීම වැදගත්ය.

නීතිපති

ඒ අනුව නීතිපතිගේ මූලික වැටුප රුපියල් 95,800 සිට රුපියල් 145,000 දක්වා ඉහළ යනු ඇත. ඒ අනුව නීතිපතිගේ මූලික වැටුප් ඉහළ යාම රුපියල් 49,200 කි. එසේම විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව ලෙස රුපියල් 95,000 වැටුපට එකතු වේ. ඊට අමතරව පුද්ගලික දීමනා රුපියල් 8000 සිට රුපියල් 15,000 දක්වා ඉහළ යාම සිදුවේ. එසේම පොත් දීමනාව ලෙස රුපියල් 30,000 අලුතින් ඔවුන්ගේ වැටුපට එකතු වේ.
එසේම නිවාස දීමනාව රුපියල් 12,000 සිට රුපියල් 50,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇති අතර ප්‍රවාහන දීමනා ලෙස රුපියල් 125,000 සහ රියදුරු දීමනාව ලෙස රුපියල් 25,000 අලුතින් එකතු කර ඇත. එසේම මෙම නිවාස දීමනා, ප්‍රවාහන දීමනා සහ රියදුරු දීමනා හිමි වන්නේ නිල නිවාස සපයා නොමැති විට හා නිල රථයක් හා රියදුරෙකු සපයා නොමැති විටදීය. ඒ අනුව නිවාස, ප්‍රවාහන, රියදුරු දීමනා හැරුනු විට පෙර වැටුප රුපියල් 201,850 සිට රුපියල් 332,800 දක්වා රුපියල් 130,950 කින් එනම් 64.87% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

සොලිසිටර් ජනරාල්

සොලිසිටර් ජනරාල්ගේ මූලික වැටුප පෙර රුපියල් 90,700 වූ අතර එය වැඩිකළ පසු රුපියල් 140,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම අලුතින්ම එක් වූ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත විශ්‍රාම දීමනාව රුපියල් 80,000 කි. පෞද්ගලික දීමනා රුපියල් 8000 සිට රුපියල් 10000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ම අලුතින් හිමිවන පොත් දීමනාව රුපියල් 30,000 ක් වේ. ඔවුන්ට ද පෙර රුපියල් 12000 වූ නිවාස දීමනාව රුපියල් 50,000 දක්වා ඉහළ දමා රුපියල් 125,000 ප්‍රවාහන දීමනා සහ රුපියල් 25,000 රියදුරු දීමනා ලෙස අලුතින් එකතු කර ඇත. එසේම සොලොසිටර් ජනරාල්ගේ නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැරුණු විට වැටුප රුපියල් 177,125 සිට රුපියල් 290,800 දක්වා රුපියල් 113,675 කින් එනම් 64.18% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්ගේ පෙර මූලික වැටුප රුපියල් 73,779 වූ අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 135,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඊට අමතරව අලුතින් එකතුකර ඇති විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව රුපියල් 55,000 ලෙස අලුතින් එක්කර ඇත. එසේම පෞද්ගලික දීමනාව රුපියල් 8,000 සිට රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩිකර ඇති අතර රුපියල් 20,000 ක පොත් දීමනාවක් හිමිවන්නේ අලුතින්මය. ඊට අමතරව සොලිස්ටර් ජනරාල්ට සේම නිවාස දීමනාව 50,000 ද ප්‍රවාහන දීමනාව රුපියල් 125,000 ද රියදුරු දීමනාව 25,000 ද හිමි වන අතර, නිවාස ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැරුනු විට පෙර පැවති සම්පූර්ණ වැටුප 151,328 වූ අතර එය 250,800 දක්වා රුපියල් 99,472 කින් එනම් 65.73% කින් ඉහළ දමා ඇත.

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්

අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් වරයාගේ පෙර මූලික වැටුප රුපියල් 73,779 වූ අතර එය වර්තමානයේ 120,000 බවට පත්ව ඇත. එසේම ඔහුට හිමි වන විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව රුපියල් 50,000 කි. ඔහුගේද පෞද්ගලික දීමනා රුපියල් දෙදහසකින් ඉහළ දමා ඇත. එසේම ඔවුන්ට අලුතින්ම හිමි වන පොත් දීමනාව රුපියල් 20,000 කි. එසේ ඔවුන්ට ද නිවාස දීමනාව ලෙස රුපියල් 50,000 ද ප්‍රවාහන දීමනාව ලෙස රුපිටල් 125,000 ද රියදුරු දීමනාව ලෙස රුපියල් 25,000 ද හිමිවේ. නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැර පෙර පැවති වැටුප රුපියල් 151,328 වූ අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 250,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත්තේ රුපියල් 79,472 කින් හෙවත් 52.52% කිනි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් / ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නීතීඥයන්

එසේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් / ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නීතීඥයන් ගේ පෙර පැවති මූලික වැටුප රුපියල් 63,892 වූ අතර එය වර්තමානයේ 110,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම ඔවුන්ටද අලුතින්ම හිමිවන විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව රුපියල් 40,000 කි. එසෙම ඔවුන්ට ද අලුතින්ම නිවාස දීමනාව ලෙස රුපියල් 40,000 ද ප්‍රවාහන දීමනාව ලෙස රුපියල් 100,000 ද රියදුරු දීමනාව ලෙස රුපියල් 25,000 ද හිමිවේ.
ඒ අනුව නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැර පෙර තිබූ සම්පූර්ණ වැටුප රුපියල් 132,232 වූ අතර එය වර්තමානයේ 205,800 වේ. එහි වැඩිවීම රුපියල් 73,568 හෙවත් 55.64% කි.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්/ රාජ්‍ය නීතීඥ

මොවුන්ගේ පෙර පැවති මූලික වැටුප 63,892 වූ අතර එය වර්තමානයේ 100,000 වේ. එසේම ඔවුන්ට ද අලුතින්ම හිමි වන විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව රුපියල් 35,000 සහ පොත් දීමනාව රුපියල් 20,000 කි. නිවාස දීමනාව රුපියල් 30,000 , ප්‍රවාහන දීමනාව රුපියල් 100,000 සහ රියදුරු දීමනාව ලෙස දීමනා අලුතින්ම එකතු වී ඇත.
එසේම මෙහිද නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැරුණු විට ඔවුන්ට ලැබුණු සම්පූර්ණ වැටුප 132,232 වූ අතර වර්තමානයේ එය 190,800වේ. එහි වැඩිවීම රුපියල් 58668ක් එනම්, 44.29% කි. මෙය වැඩිවූ අඩුම වැටුප් වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිශතය වේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධිනීතීඥ / ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර රාජ්‍ය නීතිඥ

ඔවුන්ගේද පෙර පැවති වැටුප් ප්‍රමාණය රුපියල් 51,908 වූ අතර එය වර්තමානයේ 86,500 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම ඔවුන්ටද අලුතින්ම හිමි වන විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව රුපියල් 30,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඔවුන්ටද අලුතින් ලැබෙන පොත් සඳහා දීමනාව රුපියල් 20,000 කි. එසේම ඔවුන්ටද නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්/ රාජ්‍ය නීතීඥ යන් සේම නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හිමිවේ.
ඔවුන්ගේද නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා හැරුණු විට ඔවුන් පෙර ලැබූ සම්පූර්ණ වැටුප 113,948 වූ අතර එය අද 172,300 කි. එහි වැඩිවීම රුපියල් 58,332 එනම්, ප්‍රතිශතයක් ලෙස එය 51.2% වේ.

සහකාර රාජ්‍ය නීතීඥ/ රජයේ අධිනීතීඥ

ඔවුන්ගේ පෙර පැවති මූලික වැටුප රුපියල් 40,175 වූ අතර එය වර්තමානයේ 75,000 කි. එසේම ඔවුන්ටද අලුතින්ම රුපියල් 25,000 ක විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාවක් හිමිව ඇත. එසේම රුපියල් 20,000 පොත් දීමනාවක්ද ඔවුන්ට ද හිමිවේ. එසේම ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධිනීතීඥ / ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර රාජ්‍ය නීතිඥ ලෙස නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනා ඔවුන්ට ද හිමිය.
නිවාස, ප්‍රවාහන සහ රියදුරු දීමනාව හැරුනු විට ඔවුන්ට හිමිව තිබූ වැටුප රුපියල් 96,046 වන අතර එය වර්තමානයේ 155,800 කි. වැඩිවීම රුපියල් 59,754 වන අතර එය 62.21% කි.
නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට වැටුප් වැඩි වූ ආකාරය මෙසේය.

නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

මෙම නිලධාරීන්ට පෙර හිමිවූ මූලික වැටුප රුපියල් 73,779 කි. එය වැටුප් වැඩිවීමෙන් පසු වර්තමානයේ හිමිවන මුදල රුපියල් 135,000 කි. එසේම පෙර නොවූ රුපියල් 55,000 ක විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාවක් ඔවුන්ට වැටුප් වැඩිවීම හරහා හිමි වේ. ඒ අනුව පෙර පැවති රුපියල් 104,579 ක සම්පූර්ණ වැටුප වැටුප් වැඩිවීමෙන් පසු රුපියල් 222,800 තෙක් ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ රුපියල් 118,221 කකින් හෙවත් 113.04% කිනි.

අතිරේක නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

පෙර ලැබූ මූලික වැටුප රුපියල් 73,779 වන අතර එය වර්තමානයේ රුපියල් 120,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේම පෙර නොවූ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාවෙන් දැන් හිමි වන මුදල රුපියල් 50,000 කි. ඒ අනුව පෙර රුපියල් 104,579 ක් වූ සම්පූර්ණ වැටුප වර්තමානයේ 202,800 තෙක් රුපියල් 98,221 කින් හෙවත් 93.92% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

නියෝජ්‍ය නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

මෙම නිලධාරීන් පිරිස පෙර ලැබූ මූලික වැටුප රුපියල් රුපියල් 63,892 වූ අතර එය වැටුප් වැඩිකිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 100,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඔවුන්ට ද පෙර නොවූ රුපියල් 35,000 ක මුදලක් මෙවර හිමිව ඇත්තේ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව ලෙසය. ඒ අනුව වැටුප් වැඩිවීමට පෙර රුපියල් 91,692 ක මාසික වේතනයක් ලැබූ මොවුන් වර්තමානයේ ලබන වැටුප රුපියල් 164,800 කි. ඒ අනුව ඉහළ ගිය වැටුප් ප්‍රමාණය රුපියල් 73,108 හෙවත් 79.73% කි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

මෙම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩිවීමට පොරොත්තුව තිබූ මූලික වැටුප රුපියල් 51,908 වූ අතර එය වැටුප් වැඩිවීමෙන් පසු රුපියල් 86,500 දක්වා ඉහළ ගියේය. එසේම මොවුන්ට ද පෙර නොවූ රුපියල් 30,000 විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාවක් මෙවර ලබා දී ඇත. ඒ අනුව පෙර රුපියල් 73,708 ක් වූ සම්පූර්ණ වැටුප වර්තමානයේ 139,300 ලෙස හිමිවේ. ඒ අනුව වැඩිවී ඇති වැටුප් ප්‍රමාණය රුපියල් 65,592 කි. එනම් 88.99% ක ප්‍රමාණයකි.

සහකාර නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

පෙර රුපියල් 40,175 ක් වූ මෙම නිලධාරීන්ගේ මූලික වැටුප මෙවර රුපියල් 75,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඔවුන්ට ද මෙවර අලුතින් විශ්‍රාම වැටුප් සහිත මාසික දීමනාව ලෙස හිමිවන මුදල රුපියල් 25,000 කි. ඒ අනුව පෙර රුපියල් 60,475 ක් වූ ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ වැටුප වර්තමානයේ රුපියල් 121,300 තෙක් රුපියල් 60,825 කින්, එනම් 100.58% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය

රජයේ වැටුප් වැඩිවීමේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව යමින් ීඛ1ල ීඛ2ල ීඛ3ල ීඛ4ල ීඛ5 යන විධායක ශේණි කාණ්ඩ වල වැටුප් වැඩිවීම සිදුවී ඇත. ඒ 1 ට 4.25 අනුපාතයට ය. එම අනුපාතය සකස් වන්නේ 06/2006 චක්‍ර ලේඛනය මගිනි. එහෙත් එම චක්‍රලේඛනය උල්ලංඝණය කරමින් 1 ට 12 අනුපාතයට මෙම වැටුප් ඉහළ දැමීම සිදු කර ඇත. එසේම මෙම ආකාරයෙන් වැටුප් ඉහළ දැමීම හරහා නීතිපති දෙපාර්තුමේන් ඒ නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවේ සාමාන්‍ය නිලධාරියෙකුගේ වැටුප අමාත්‍යංශ ලේකම් වරයෙකුගේ වැටුපද ඉක්මවා යයි.

මෙසේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ දී එය ප්‍රතිපත්ති වලින් පිට පැන අයාලේ වැටුප් වැඩි කිරීම ඉතාම භයානකය. එනම්, මෙම අතිවිශාල වැටුප් වැඩි කරවීම සිදුව ඇත්තේ සීමිත රාජ්‍ය නිලධාරීන් කොටසකට නිසා මෙය හරහා අනෙකුත් රාජ්‍ය විධායක නිලධාරීන් ද ස්වකීය වැටුප් මීට සමාන ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දමා ගැනීමට උත්සහ කරනු ඇත. ඒ හරහා රජයට එම නිලධාරීන්ගේ ද වැටුප් මෙම ආකාරයෙන් ඉහළ දැමීමට සිදු වුවහොත් රටට මුහුණ දෙන්නට සිදු වන්නේ බරපතල අර්බුදයකටය. මක් නිසා ද යත් රට මෙතරම් ආර්ථික අහේනියකට උරුම කම් කියන විට රටට මේ සා විශාල මුදලක් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ලෙස වෙන් කිරීම පවතින ආර්ථිකයට දරාගත නොහැකි බැවිනි. එය එසේ වුවහොත් තව දුරටත් ජනතාව මත බදු පැටවීම හෝ රටේ සම්පත් පිටරටට විකුණා දැමීම හෝ එම කාරණා දෙකම සිදු කළ යුතු වෙයි.

පරක්කු වැඩී

මෙම අසීමිත වැටුප් ඉහළ දැමීම නැවැත්වීමට දැන් පරක්කු වැඩිය. ඒ වැටුප් වැඩිකර එය ලබා දුන් පසු නැවත එය සංශේධනය කිරීම, විශේෂයෙන් වැඩි වූ වැටුපක් අඩු කිරීම අර්බුදයක් වන බැවිනි. එය එසේ වුව හොත් අධිකරණ හා නීති ක්ෂේත්‍රයෙන් ද සමස්ත රාජ්‍ය විධායක නිලධාරීන්ගේ ක්ෂේත්‍ර වලින්ද විරෝධයක් රජයට එල්ල වනු ඇත. ඒ නිසා රජයට තමන් ආරක්ෂා වීමට නම් සිදු කළ හැකිව ඇත්තේ මේ වැටුප් වැඩි කිරීම් වලට සාපේක්ෂව අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ද වැටුප් වැඩි කර සුපුරුදු පරිදි ජනතාවගෙන් බදු ලෙස ඒවා අයකරගෙන මදි පාඩුවට රටේ සම්පත් ද පිට රටට විකුණා ගිණුම් සෙටල් කර ගැනීමය.

ඉදිරියේදී මෙම වැටුප් වැඩි වීම ප්‍රයෝජනයට ගෙන ශේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ද වැටුප් හා දීමනා ඉහළ දැමීමට නියමිතය. ඔවුන්ගේ වැටුප් ඉහළ යන විය නිරායාසයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා අමාත්‍යවරුන්ගේ ද වැටුප් ඉහළ යාම සිදු වේ. එම වැටුප් වැඩිවීම් සියයට දහස් ගණනින් සිදු වූවද පුදුම විය යුතු නැත. මක්නිසාද යත් වටේ උන්ට බෙදූ හැන්දට වඩා වැඩි හැන්දකින් තමන්ට බෙදා ගන්නා බැවිනි.