දූෂිත නිලධාරිනියක් යළි නයිටා ආයතනයට

රසික ගුණවර්ධන

වංචාව දූෂණය මේ සමස්ත පද්ධතියම ගිලගෙන අහවරය. වංචාව හා දූෂණය නොමැති රාජ්‍ය ආයතනයක් රාජ්‍ය සේවකයෙක් හෝ ඕනෑම ආකාරයක ආයතනයක් හෝ නිළධාරියකු සෙවීම වර්තමානය වන විට කළු නික සොයනවාටත් වඩා අමාරු වන්නේ ඒ නිසාය. එය එසේ වන්නේ වංචාව හා දූෂණය අතිශය සාමාන්‍යකරණය වී ඇති නිසාය.
ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණුකිරීමේ අධිකාරියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරිය වන පී. ද එස්. උදාකර වැඩතහනමට ලක්වන්නේ වංචාවට හා දූෂණයට ඇයද තදින්ම ලොල්වී සිටි නිසාය. කෙසේ හෝ ඇගේ වංචා සහ දූෂණ හෙළි වී ඇය වැඩ තහනමට ලක්වී සිටියද මේ වන විට අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිළධාරීහු පිරිසක් ඇය නැවතත් ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට බඳවා ගැනීමට සැරසෙති. මොවුන් මේ උත්සාහ දරන්නේ ඇයට එරෙහිව සිදු කළ විනය පරීක්ෂණයේ නිර්දේශ හෝ ක්‍රියාත්මක නොකරමින්ය.
2014 වර්ෂයේ ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණුකිරීම් අධිකාරියේ විගණන වාර්තාවට අනුව ඇයට එල්ල වූ චෝදනා මෙසේ පෙළගැස්විය හැකිය. එකී කාරණා නීතිඥ එස්.කේ. ලියනගේ විසින් සිදු කරන විනය පරීක්ෂණ වාර්තාව විසින්ද තහවුරු කරනු ලබන කාරණාවන්ය.

අධ්‍යක්ෂක (මුදල්)

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය දූෂණ වංචා සිදු කළේ තනිවම නොවේ. දූෂිත නිළධාරීහු ද ඇයට සහය වූහ. එය හරියට තමන්ට හොරකමක් කරගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒ සඳහා විශේෂඥ හොරෙකු යොදා ගන්නවා වැනිය. මේ ක්‍රියාව නරියාට කුකුල්ලු බාර දීමෙන් දශමයක් හෝ වෙනස් වන්නේ නැත. ඒ ජුගුප්සාජනක කතාව දිග හැරෙන්නේ මෙසේය.

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනයේ අංශ ප්‍රධානී (මුදල්) ලෙස සේවය කර වැඩ තහනමට ලක් වූ ආර්.එච්.එස්. රණසිංහ නමැත්තිය ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණුකිරීම් අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ලෙස පත්වන අතර එම පත්කිරීම පිටුපස සිටින්නේ වැඩ තහනමට ලක්වූ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් උදාකර නමැත්තියයි.

2013 වර්ෂයේදී අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුර සඳහා දෙවරක් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර ඒ දෙවරම වැඩ තහනමට ලක්වූ අධ්‍යක්ෂවරිය අයදුම් කරනු ලබයි. 2013 වසරේදී පළමු වතාවට මෙම තනතුර සඳහා අයදුම් පත් අටක් ලැබෙන අතර ඒ අතුරින් තනතුර සඳහා සදුසුකම් ඇතැයි නිගමනය කොට සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන්නේ මෙම වැඩ තහනමට ලක්වූ අධ්‍යක්ෂවරිය (මුදල්) වන ආර්. එච්.එස්.පී. රණසිංහ නමැත්තියයි. එසේම එම කැඳවීම සිදු කරන්නේ නයිටා ආයතනයේ හිටපු වැඩ තහනමට ලක්වූ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. ද එස්. උදාකර නමැත්තියයි. කෙසේ වෙතත් එවර රණසිංහ නමැත්තිය අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුරට තෝරා නොගන්නා අතර එම වසරේම, එනම් 2013 වසරේ දෙවන වතාවට ද ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) සඳහා අයදුම් පත් කැඳවීම සිදු කරයි. එහිදී ඉහත රණසිංහ නමැත්තිය සමඟ දෙදෙනකු සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඇති නමුත් ඔවුන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව කිසිදු කාරණාවක් මානව සම්පත් හා පරිපාලන අංශය භාර අධ්‍යක්ෂ නොදන්නා බවත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස හෝ ඔහුව සහභාගී කරවාගෙන නොමැති බවත් පී. ද එස්. උදාකර ගේ විනය පරීක්ෂණ වාර්තාවේ දී නීතීඥ එස්.කේ. ලියනගේ සඳහන් කරයි.
එසේම මාණ්ඩලික සේවයේ තනතුරක් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් නිළධාරීන් තෝරා ගැනීමේදී ඒ සඳහා පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සභාපතිද ඇතුලුව රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන සාමාජිකයන් පස්දෙනකුගෙන් සමන්විත විය යුතු බවට ආයතන සංග්‍රහයේ ෂෂ වැනි පරිච්චේදයේ 5:2:6 උප වගන්තියෙන් නියම කර ඇතත් එම නිර්දේශයට පටහැනිව යමින් ආර්.එස්.පී.රණසිංහ අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුරට තෝරා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වා ඇත්තේ සාමාජිකයන් තිදෙනකුගෙන් යුත් කමිටුවකිනි.

එසේම අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ලෙස ආර්.එච්.එස්.පී. රණසිංහ නමැත්තිය තෝරා පත්කරගන්නා විට ඇයට එම තනතුර සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් හෝ තිබී නැත. අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන විට ඊට අදාළව පළකරන ලද දැන්වීම් වල දැක්වෙන පරිදි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ආයතනයකින් ලබාගත් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ පශ්චාත් උපාධි (විද්‍යාපති ) සුදුසුකම හෝ පිළිගත් වෘත්තීය ආයතනයකින් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ සංස්ථාපිත සාමාජිකත්වයක් ලබා තිබීම අවශ්‍ය වේ. රණසිංහ නමැත්තිය 2014.01.29 දින අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුර භාරගන්නා විට ඇය ඊට අදාළ සුදුසුකම් සපුරා තිබී නැත. කෙසේ වෙතත් ඇය පශ්චාත් උපාධි සහතිකය ලබා ගන්නා අතර ඇය එසේ පශ්චාත් උපාධි සහතිකය ලබා ගන්නේ 2014 ජූනි මස 26 වැනිදා පැවැත්වුණු උපාධි ප්‍රධාන උත්සවයකදීය. ඇය ලබාගන්නා උපාධිය ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ රාජ්‍ය කළමනාකරණ විද්‍යාපති (Master of Public Management in Project Management) උපාධි සහතිකය වන අතර ඒ වන විට ඇය තනතුරේ වැඩ භාරගෙන මාස හතරක් පමණ ගෙවී ගොස් අවසන්ය. ඒ අනුව ඇය සිය තනතුරේ, අධ්‍යක්ෂ (මුදල් ) ලෙස වැඩ භාර ගන්නේ ඊට සරිලන සුදුසුකම් නොමැතිවය.

එසේම මැයගේ උපාධි පාඨමාලාවේ කොටසක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා විදේශ අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සඳහා මුදල් වියදම් කර ඇත්තේද ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණුකිරීමේ ආයතනය විසිනි. රණසිංහ නමැත්තිය අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ලෙස වැඩ භාරගෙන පරිවාස කාලයේ සිටින අතරතුර සිය උපාධි පාඨමාලාවේම කොටසක් වන දෙවන රටක සංචාරය සඳහා විදේශ සංචාර අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය, විදේශ සංචාරය සඳහා පූර්ව අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය සහ විදේශ සංචාරය සඳහා අවශ්‍ය වන මුදල් ගෙවීමට අනුමැතිය ඉල්ලමින් මහාමාර්ග, උසස් අධ්‍යාපන හා අයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වෙත ලිපිද යොමුකර ඇත්තේ පී. ද එස්. උදාකර නැමැත්තිය විසිනි.

අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ආර්.එච්.එස්.පී. රණසිංහ පත්වීම ලැබූ දිනයේ සිට ඇය වසර තුනක පරිවාස කාලයකට යටත්වන අතර ඒ අනුව ඇයගේ පරිවාස කාලය නිම වන්නේ 2017 ජනවාරි මස 28 වැනි දිනය. ඇය විදේශ සංචාරයේ යෙදෙන්නේ වර්ෂ 2015 දීය. ඒ අනුව ඇය ආයතනයේ වියදමින් විදේශ සංචාරයේ යෙදෙන විට පරිවාස කාලය යටතේ සිටින නිළධාරිනියකි.

ආයතන සංග්‍රහයේ   XV  පරිච්ඡේදයේ 3:1 උපවගන්තියට අනුව “ස්වකීය පත්වීමේ කොන්දේසි අනුව සේවයෙහි ස්ථීර කරනු ලැබීම පිණිස ලබා ගත යුතු කිසියම් සුදුසුකමක් ලබා ගැනීම සඳහා මිස පරිවාස පිට සිටින නිළධාරියකු අධ්‍යයනය හෝ අභ්‍යාස සඳහා පිටරට නොයැවිය යුතුය.” පරිවාස කාලයේ පසුවූ රණසිංහ නමැත්තිය විදේශ අධ්‍යයනය චාරිකාවකට සහභාගි කරවීම මඟින් ආයතන සංග්‍රහයේ ඉහත කී වගන්තිය උල්ලංඝනය කර ඇති බව පැහැදිලි වේ. විගණකාධිපති වාර්තාවට අනුව මැයගේ, (අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ) විදේශ ගමන් සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණුකිරීම් අධිකාරිය වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් නවලක්ෂ විසි එක්දහස් එකසිය දෙකකි. (රු. 921,102/=)
ඒ අනුව පැහැදිලි වන කාරණාව නම් හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගේ පෞද්ගලික උවමනාවට අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) තනතුර සඳහා ආර්.එච්.එස්.පී. රණසිංහ තෝරාගෙන ඇති බවයි. සාමානයෙන් වරදක් ඇති අයෙකුට ඔහුට සුදුසුකම් නොමැති හෝ තමන් කර ඇති වරද නිසා තනතුර අහිමිකළ හැකි ඉහළ තනතුරක් ලබා දුන් විට ඔහු හෝ ඇය පත් කළ නිළධාරියාට හෝ නිළධාරිනියට ඔහු හෝ ඇයව අල්ලේ නැටවිය හැකිය. තමන් ගන්නා ඕනෑම තීරණයකට එකඟකරවා ගත හැකිය. උදාකර ද, රණසිංහ සිය මුදල් අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත්කර ගන්නේ ඒ නිසාය.

ලයිට් හවුස් සහ තවත් කතා

පී. ද එස්. උදාකර ගේ තවත් වංචාවන් කරලියට එන්නේ “ලයිට් හවුස්” නමැති පෞද්ගලික ආයතනය සමඟිනි. මේ ආයතනයේ හිමිකම ඇත්තේ ජාතික අධුනිකත්ව සහ පුහුණුකිරීමේ අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ ඥාතියකුට යැයි පැවසේ. එසේම මේ වංචා හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය තනිවම සිදුකළ වංචා හා දූෂණ නොවන අතර ඒ සඳහා අධිකාරියේ හිටපු සභාපතිවරයාද හවුල් වී ඇත. උදාකර වංචාකර ඇත්තේ ආවරණ ඇතිවය. ඇය නැවත කැඳවා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නේ ද ඒ නිසාමය.

එසේම එම කාරණාව තහවුරු කීරිමට හැකි වන්නේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ඈඳෙන මූල්‍ය වංචාවන් වැඩි ගණනක් සමඟ මෙම ”ලයිට් හවුස්” ආයතනයද කියැවෙන බැවිනි. එසේම උදාකර වැඩ තහනමට ලක්වන්නේ ද මේ ” ලයිට් හවුස්” ආයතනය හා සිදු කරන ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.

2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1.(ඇ) වගන්තිය යටතේ සදහන් ”සුදුසුකම් ඇති හා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට ප්‍රසම්පාදනයන් සඳහා සාධාරණ, සමාන හා උපරිම අවස්ථා ලබාදිය යුතුය” යන්න කඩකරමින් මෙම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය විසින් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව මාතර නිපුනතා අභිෂේක සංවිධානය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 33 ලබා දෙන්නේ මේ පෞද්ගලික සමාගමටමය. කෙසේ වෙතත් මේ ගනුදෙනුව නිසාම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිගේ වැඩ තහනමට ලක් වේ.

එසේම උදාකරට ලයිට් හවුස් ආයතනයට මුදල් ගෙවීමට කෙතරම් උවමනාවක් තිබුණා ද යත් ඇය විසින්, අමාත්‍යංශය ලයිට් හවුස් ආයතනයට ගෙවීමට තිබූ මිලියන විස්සක මුදලක් ද අධිකාරියේ මුදලින් ගෙවා දමයි.

කුරුණෑගල හා මාතර ප්‍රදේශවල පැවැත්වූ නිපුණතා අභිෂේක වැඩසටහන් සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට තෝරා ගන්නා පෞද්ගලික සමාගම තෝරා ගැනීමේදී රජයේ අනුමත ප්‍රසම්පාදන කියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව මෙම පෞද්ගලික සමාගම තෝරා ගැනීමට උදාකර කටයුතු කරයි. එහි වටිනාකම ලෙස සඳහන් වන මුදල රුපියල් 16,799,674/= කි. මේ පිළිබඳව අභ්‍යන්තර මූලික විමර්ශනයක් පවත්වන අතර එහිදී ඇය වැරදිකරු බවට පත්වේ.

එසේම කිළිනොච්චියේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය සඳහා සේවා සැපයුම් ආයතනය මිළ ගණන් කැඳවීමට පවා පෙර සේවා සැපයුම් ආයතනයට ඔවුන්ගේ අත්තිකාරම් මුදල් පවා ගෙවීමට හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය කාරුණික වී ඇත. බාග විට වැඬේ වෙනකන් අත මාරුවට කීයක් හරි ඉල්ලා ගන්නට සමාගමට සිතෙන්නට ඇත. කෙසේ හෝ ඔවුන්ට ඇය ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන දහයකි.. ඉන්පසු ඇය විසින් පාලක මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව උත්සව වියදම් ලෙස සේවා සපයන ආයතනයට ගෙවූ මුදල රු. 4,098,950/= කි. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් උදාකරගේ වැඩ තහනම් කිරීමට අදාළව පරීෂණය කළ එස්.කේ ලියනගේ වෙත ලබා දී ඇති නමුදු පසුව ඔහුගෙන් එම පරීක්ෂණ ඉවත්කරගෙන ඇත.

එසේම ඇය විසින් කුරුණෑගල නිපුණතා අභිෂේක වැඩසටහන සඳහා මිළදී ගෙන තිබූ රුපියල් 1,464,848/= ක වටිනාකමින් යුත් භාවිත කළ හැකි පුහුණු උපකරණ මාතර පැවති ඊළඟ නිපුනතා අභිෂේක උළෙලට යොදා නොගෙන ඔරුගොඩ වත්තේ ගබඩාවේ ගොඩගසා නිශ්ක්‍රීය තත්ත්වයේ තබා ගැනීමට ද ඇය කටයුතු කර තිබෙන බව හෙළි වන්නේ විගණන වාර්තාවෙනි.

එසේම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු) තනතුර සඳහා සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක පිළිගත් වෙළඳ ව්‍යාපාරයක අවම වසර 15 ක පළපුරුද්ද අවශ්‍ය වුවත් උදාකර වීසින් තෝරා ගනු ලබන නිළධාරියා එසේ පළපුරුද්ද නොමැති නිළධාරියෙකි. ඔහුට තිබී ඇත්තේ අවුරුදු තුනක හා මාස හයක පමණ පළපුරුද්දකි.
කෙසේ හෝ අවසානයේ මෙවැනි මූල්‍ය චෝදනා නවයකට විනය පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව පී. ද එස්. උදාකර වැරදිකාරිණිය බවට පත්වේ. ඇය වැරදිකාරිණිය බව එස්.කේ. ලියනගේ විසින් සිය පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් කරමින් ඔහු දඬුවම් පැනවීම හා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන නිර්දේශ යටතේ පළමු වන අංකයෙන් ඇයගේ වැරදි බරපතළ ගනයේ ඒවා බැවින් ඇය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයෙන් පහ කළයුතු බවත් දෙවන අංකයෙන් ඇය විසින් ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට සිදුකර ඇති මූල්‍යමය පාඩු නැවත පියවාගත යුතු බවත්, සුදුසු පියවර ගැනීම සඳහා මෙම කරුණ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කළ යුතු බවත් සඳහන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් නීතිඥ එස්.කේ.ලියනගේ විසින් ඉදිරිපත් කරන මෙම නිර්දේශ අතුරින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ ඇය සේවයෙන් පහකිරීම යන නිර්දේශය පමණි.

නීති නිළධාරිනිය බොරු කියයි!

එම වාර්තාවේ සඳහන් වන පරිදි ඇය අධිකාරියට සිදුකර ඇති අලාභය නැවත පියවා ගැනීමද මෙම කරුණ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කිරීම යන නිර්දේශ ද්විත්වය මේ වන තෙක් ඉටුකර නොමැත. අප මේ පිළිබඳව නයිටා ආයතනයේ නීති නිළධාරිනිය ආර්.එන්. කළුආරච්චි ගෙන් විමසීමක් කළ අතර එහිදී ඇය සඳහන් කළේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගේ පරීක්ෂණ කටයුතු මේ වන විට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවේ විභාග වන බවත් ඇය ඒ සඳහා වර්ෂ 2015 දී සහභාගී වූ බවත්ය. එහෙත් පුදුමයට කාරණාව නම් එස්.කේ. ලියනගේ විසින් පී. ද එස්. උදාකරට එරෙහි විනය පරීක්ෂණ වාර්තාව සම්පාදනය කරන්නේ ඊට වර්ෂ දෙකකට පසු වීමයි. එනම් 2017 ජනවාරි මස පස්වැනිදාය.

කෙසේ වෙතත් මේවන විට අමාත්‍යංශයේ වැඩකටයුතු සිදුවනවා යැයි දැනගන්නට ඇත්තේ පී. ද එස්. උදාකර ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට නැවත බඳවා ගැනීමටය. ඒ පිළිබඳව නීති නිළධාරිනිය පැවසුවේ එවැනි තීරණයක් තවම ආයතනය විසින් ගෙන නොමැති බවත්, එහෙත් එවැනි රාවයක් ආයතනයේ පැතිරෙන බවත්ය.