14 වැනිදාට සැලසුම් දෙකක්, කතානායකට ආසනය නෑ – බහුතරය හිට ගනිති

ප්‍රියන්ත ප්‍රදීප් රණසිංහ

ජනාධිපතිවරයා කැඳවා ඇති පරිදි මේ මස 14 වැනිදාට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ විට, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ශ්වය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ශ්වය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සැලසුම් දෙකක් පිළිබඳ රාවයට අනාවරණය වේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා නියෝජනය කරන නව ආණ්ඩුව පාර්ශ්වය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත එක් සැලසුමක් වන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයෙන් (රාජාසන කතාවෙන්) පසු පාර්ලිමේන්තුව වෙනත් දිනයකට කල් තැබීමය. එහෙත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට 113ක බහුතර සහායක් ඇති බව එදිනම පෙන්වීමට එජාපයේ සැලසුමක් වී තිබේ.
පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 19 -2 (ඇ) යටතේ දැක්වෙන වගන්තිය තම සැලසුම සඳහා උපයෝගී කරගැනීමටද එජාප මන්ත්‍රී පිරිසක් සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. එහිදී මන්ත්‍රීවරයකුට කල් තැබීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ක්ෂණික ක්‍රමයක් ලෙස සඳහන්වන්නේ “පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ලබා නොදෙන ලදුව, 20 දෙනකුට නොඅඩු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් ස්වකීය ස්ථානවල සිට ඒ මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉල්ලීමට අනුග්‍රහ දැක්වීමට නැගී සිටිත් නම් මිස….” යනුවෙනි. එහිදී 20 දෙනකු වෙනුවට 113 දෙනකු නැගී සිට බහුතරය නිරූපණය කිරීම මෙම සැලසුමට අයත්ය.

එහෙත් එවැන්නක් හෝ කළ හැක්කේ කතානායකවරයා සිය අසුන වන මූලාසනයට පැමිණියහොත් වන අතර එසේ නොමැතිව ජනාධිපතිවරයා සිය කතාව එම අසුනේ සිට පවත්වා, පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරි දිනයකට කල් තැබීමට සභානායකවරයාට අවස්ථාව සලසා දුනහොත් අදාළ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවේ.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයකු පැවසුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සඳහා, ජනාධිපතිවරයා, කතානායක පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ආදී නිලධාරීන් සමග එකවිට එපැමිණ කතානායක අසුන වෙත ගොස් සිය කතාව ඇරඹීම සම්ප්‍රදාය බවය. කතාව අවසානයේ මිනිත්තු ගණනකට සභාව අත්හිටුවා ජනාධිපතිවරයාට ඉවත්ව යාමේ හැකියාව මෙන්ම එම අසුනේම සිට පාර්ලිමේන්තුව වෙනත් දිනයකට කල් තැබීමට සභානායකට අවස්ථාව සලසාදීමද පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට අයත් බව ඔහු පැවසීය.

මේ නිසා එජනිස සන්ධාන පාර්ශ්වයේ සැලසුම වී ඇත්තේ එම සම්ප්‍රදායේ දෙවන විකල්පය අනුගමනය කිරීම බව දැනගන්නට තිබේ. ඒ අනුව 14 වැනිදා කතානායකවරයාට මූලාසනයට පැමිණීමට නොහැකි වන ලෙස සම්ප්‍රදාය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් එජාපයේ ඉහත සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වනු ඇත.

එහෙත් පසුගිය 07 වැනිදා කතානායක කරු ජයසූරිය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වුණේ, 14 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍ය කටයුතු අවසන්වීමෙන් පසු ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවීම තම ස්ථාවරය බවය. එහෙත් ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ බහුතර මතය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සැලසිය යුතු බවද ඔහු පවසා තිබිණි.
එහි දැක්වෙන පරිදි රජයේ ස්ථාවරය වී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා විසින්, ජනාධිපතිවරයාගේ කැඳවීමේ නියෝගය සභාව වෙත කියවීමෙන් පසු දවසේ කටයුතු අවසන් කර සභාව කල් තැබිය යුතු බවය. සම්ප්‍රදාය අනුව අවශ්‍ය නම් ජනාධිපතිවරයාට එදිනට පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණීමේ හැකියාවද තිබේ. ■