මැති සබේ දේපළ විනාශයට මන්ත්‍රීන් 8ක් උසාවියට

දිනී ජයසේකර

2018 නොවැම්බර් 15 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇතිවූ ගැටුමේදී පොදු දේපළවලට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු මන්ත්‍රීවරුන්ට විරුද්ධව පොලිස්පතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ සේනක පෙරේරා ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු දේපළවලට හානි කිරීම සම්බන්ධව, මන්ත්‍රීවරු 08 දෙනකුගේ නම් පොලිස්පතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, වාසුදේව නානායක්කාර, ප්‍රසන්න රණවීර, ආනන්ද අලුත්ගමගේ, විමල් වීරවංශ, නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න, ගාමිණී ලොකුගේ සහ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ එම මන්ත්‍රීවරුන් බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු දේපළවලට හානි කිරීම වරෙන්තු නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගතහැකි වරදක් බවත් පොදු දේපළ පනතේ 02 වන වගන්තිය යටතේ, පොදු දේපළවලට හානි කිරීම අවුරුදු 07ක සිරදඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය. ■