ජනාධිපති SMS ගැන තොරතරු ඉල්ලයි

රසික ගුණවර්ධන

2019 අවුරුද්ද උදාවීම නිමිත්තෙන් සුබපතා ජනාධිපතිවරයා විසින් ජංගම දුරකතනවලට යැවූ කෙටි පණිවිඩය පිළිබඳ තොරතුරු ඉල්ලා විකල්ප වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක සම්පත් සමරකෝන් විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පසුගිය ජනවාරි දෙවන දින තොරතුරු අයදුම්පතක් යවා තිබේ.

එහිදී ඔහු ජනාධිපතිවරයා විසින් යවන ලද සුබපැතුම් ප්‍රමාණය, ඒ සඳහා එක් සමාගමකින් යවා ඇති දුරකථන කෙටි පණිවිඩ ප්‍රමාණය, ඒ සඳහා වැය වූ මුදල, එම සේවාව දුරකතන සමාගම් විසින් නොමිලේ ලබා දුන්නේ නම් ඒ බව තහවුරු කිරීමට ලියවිල්ලක පිටපතක් ඔහු සිය තොරතුරු අයදුම්පත මගින් ඉල්ලා ඇත.

අප මේ පිළිබඳ සම්පත් සමරකෝන්ගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කර සිටියේ පුරවැසියන්ගේ පෞද්ගලික දුරකතන අංකය මෙසේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබීම ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට විශාල තර්ජනයක් වන බවත් ජනාධිපතිවරයා විසින් එවූ කෙටි පණිවිඩ වලට නැවත ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නොහැකි වන ලෙස ඒවා එවා තිබීම ආචාර ධාර්මික ගැටලුවක් මතු කරවන බවත්ය.