සුමන්තිරන් මහින්දගෙන් සහයෝගය ඉල්ලයි

ලෝරන්ස් ෆර්ඩිනැන්ඩු

තෛපොන්ගල් දිනය නිමිත්තෙන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් නිකුත් කරන ලද සුබපැතුම් පණිවිඩයේ දෙමළ ජනතාවට දේශපාලන තීන්දුවක් ලැබිය යුතු බවට ප්‍රර්ථනා කර තිබීම අගය කරන අතර එය වචන වලට පමණක් සීමා නොකර ඒ සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන පියවර වලට විපක්ෂ නායකවරයා සහය ලබා දිය යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ. සුමන්තිරන් පසුගියදා යාපනයේදී පැවති උත්සවයේදී පැවසීය.

දෙමළ ජනතාවට දේශපාලන තීන්දුවක් ඕනේ කියා විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටීම හොඳ ආරම්භයක් ලෙස සලකන බවත්, දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් දෙමළ ජනතාවට දේශපාලන තීන්දුවක් ලබාදිය යුතු බවට වන අරමුණින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග වලට එරෙහි නොවී ඊට සහය ලබා දීමට විපක්ෂ නායකවරයා උදව් ලබාදීමට අවශ්‍ය කෙරෙන බවද ජාතික සන්ධානයේ මාධය ප්‍රකාශවරයා කීය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශ දකුණේ ඇතැම් මුද්‍රිත හා විiුත් මාධ්‍ය තමන්ගේ දේශපාලන අදහස් වලට අනුව වැරදි සහගත ලෙස පළ කිරීමේ නිරත වන බවත් දකුණේ ජනතාව ඒ පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. ■