“සේනා” 60%ක් කති.

දිනී ජයසේකර

සේනා දළඹු ප්‍රහාරයට ලක්වූ වගා හානි සම්බන්ධව නිශ්චිත ගණනය කිරීමක් තවමත් සිදු කර නොමැති බවට ක්ෂේත්‍ර භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතන ප්‍රධානී (කෘෂි විද්‍යා) නිශාන්ති ගුණවර්ධන සඳහන් කළාය.

ආසන්න වශයෙන් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 16ක් සේනා දළඹු ව්‍යාප්තිය සිදුවී ඇති අතර මේ වනවිට බඩ ඉරිඟුවලට අමතරව වී සහ උක් යන භෝග සඳහාත් හානි කරමින් සිටින බව ඇය පැවසුවාය.
මෙරට දළ වශයෙන් බඩ ඉරිඟු වගා කරන බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 80,000ක් වන අතර එයින් 48,000ක ප්‍රමාණයක් සේනා දළඹුවා නිසා විනාශයට පත්ව ඇති බවත් ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළාය.
මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ 2018 මැයි මස වන විට සේනා දළඹුවා සම්බන්ධව වාර්තා වූ බවත් 2018 අගෝස්තු මස ගොවීන්ව සේනා දළඹු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව දැනුවත් කළ අතර, 2019 ජනවාරි මස වන විට මාස 8ක කාලයක් ගෙවී ගිය නමුත් මේ සම්බන්ධව කිසිදු ගණනය කිරීමක්වත් තවම සිදු නොකර ඇති බවයි.

සේනා දළඹුවාගේ ජනප්‍රියම ආහාරය බඩඉරිඟු වන අතර ආසන්න වශයෙන් මෙරට බඩඉරිඟු අස්වැන්නෙන් 60%ක ප්‍රමාණයක් හානියට පත්ව ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. ■