ඇමතිකම් නොදීමේ ජනපති තීන්දුවක්

කෝසල කුරුවිට බණ්ඩාර

කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 48 දක්වා සහ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 45 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කර ගත්තද, වැඩිකර ගන්නා අමාත්‍ය ධුර ගණන ලබා නොදීමට ජනාධිපති ක්‍රියා කරනු ඇතැයි ඔහුට සමීප ආරංචි මාර්ගයකින් වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදී ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා පැවසුවේ, ව්‍යවස්ථාවට අනුව එසේ පත් නොකර සිටීමට ජනපතිට අභිමතය ඇති බවයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදුනහොත් අමාත්‍යවරුන් පත් කිරිම සඳහා 19 සංශෝධනය අනුව ජනපති බැඳී සිටින බව පැවසූ නිතී විශාරදයකු වන ආචාර්ය නිහාල් ජයවික්‍රම, සඳහන් කළේ, ජනපති එසේ පත් නොකළහොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි. ■