දීපිකා උඩගමට වැටුප් දෙකක් නෑ

ලෝරන්ස් ෆර්ඩිනැන්ඩු

ආචාර්ය දීපිකා උඩගම පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව යන ආයතන දෙකෙන්ම වැටුප් ලබාගන්නා බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බවත් එය ආචාර්ය උඩගමට එරෙහිව මඩ ගැසීමේ ව්‍යාපාරයක් බවත් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී. දිසානායක රාවයට පැවසීය.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දින දෙකක් සහ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ දින තුනක් සේවය කරන පරිදි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම සමග මුලදී එකඟතාවකට පැමිණි බවත් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇයට වැටුප් ලබා දුන්නත් ඇගේ සේවය වෙනුවෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වැටුප් ලබාදීමක් සිදු නොකළ අතර ඇය පසු කලෙකදී එම කොමිෂන් සභාවට සේවය ලබාදෙන නිසා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් වැටුප් ගෙවීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇයට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ගෙවන වැටුප එම කොමිෂන් සභාවෙන් ප්‍රතිපූරණය කරගැනීමට කටයුතු කර තිබෙන බවද ඔහු කීය.
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වැටුප් ලබාගැනීමට හේතුව ඊපීඑෆ් හා ඊටීඑෆ් ගෙවීම් සිදුකිරීම නිසා බවත් ඇයට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් ලැබෙන්නේ ඉන්ධන දීමනා සහ සන්නිවේදන දීමනා පමණක් වන අතර එම දීමනා විශ්වවිද්‍යාල වැටුපට අදාළ නොවන බවත් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙනුවෙන් සේවය ලබාදීම වෙනුවෙන් එම දීමනා ඇයට එම ආයතනයෙන් ලබාදීම සිදුකළ යුතු බවත් උපකුලපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අතර මේ පිළිබඳ කරුණු දක්වමින් තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනා සියල්ල අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම පැවසුවාය.
තමන් ඉන්ධන දීමනා සහ සන්නිවේදන දීමනා හැර වෙනත් වැටුප් දීමනාවක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් ලබාගෙන නැති බවත්, කිසි කලෙක දේශපාලන පක්ෂ වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටි බවත් ඇය කීවාය. ■