ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සූරාකෑමේ උගුලක් වාරික අත්හිටුවන්න; එක්සත් ජාතීන් රජයෙන් ඉල්ලයි.

රසික ගුණවර්ධන/වින්ද්‍යා ගමගේ

රජය විසින් දැඩි, ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් සකසන තුරු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය නැවත ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙසට ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිත පැබ්ලෝ බොහොස්ලැව්ස්කි (Pablo Bohoslasky) ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එම ඉල්ලීම සිදුකරනු ලැබ ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 40 වන සැසි වාරයේදී ඉදිරිපත් කළ ඔහු විසින් සකසන ලද වාර්තාවන් අනුවය. ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරාධනාවෙන් පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 3-11 දක්වා කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කර එම වාර්තාව සකස් කර ඇති අතර ඔහු ණය සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ස්වාධීන විශේෂඥයකු ලෙස සැලකේ.
එකී වාර්තාවට අනුව අධික පොලියක් සහිත ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය බලරහිත කර, තමා මෙතෙක් ගෙවූ මුදල් හානිපූර්ණයන් ලෙස ඉල්ලීමට වින්දිතයන්ට අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතු බවත්, රාජ්‍ය බැංකු සිය සහනදායී ණය සැපයුම් පුළුල් කළ යුතු බවත් දන්වා ඇත.

එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලංකාවේ ක්‍රියාත්මකවන්නේ සූරාකෑමේ මූල්‍ය උගුලක් ලෙස බවත් ඊට විශේෂයෙන් ඉලක්ක කර ඇත්තේ දිළිඳු හෝ යුද්ධයෙන් බලපෑමට ලක්වූ කාන්තාවන් බවයි.

මේ අතර ට්‍රාන්ස්ෆේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය තොරතුරු පනත යටතේ මහ බැංකුවෙන් කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මහ බැංකුව විසින් කිසිදු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය බැංකුවකට බලපත්‍ර නිකුත් කර නොමැති බවත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු කරන ලියාපදිංචි නොවූ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් වෙනුවෙන් නියාමනය හෝ අධීක්ෂණ කාර්යයන් සිදු නොකරන බවත්ය.
මේ අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2017 වර්ෂයේ නිකුත් කළ කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව එම වර්ෂයේ බැංකු අංශය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශය වෙත රුපියල් බිලියන 165ක ණය නිකුත් කර ඇති අතර රජයේ ප්‍රධාන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන මගින් ණය වශයෙන් 2017 වර්ෂයේදී රුපියල් බිලියන 263ක් ලබාදී ඇත. ලංකා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයට අනුව 2017-2018 වර්ෂය තුළදී එහි සාමාජිකයන් 39 දෙනකු විසින් රුපියල් 94,415,629,796ක මුදලක් ණය වශයෙන් ලබාදී ඇත. එම කාලසීමාව තුළ ණයලාභීන් 2,898,232ක ණය ලබාගෙන ඇති අතර එයින් 2,439,187 හෙවත් 84%ක් කාන්තාවන් වේ. ■