ග්‍රාම නිලධාරී පස් අවසරයට පරිසර සංවිධාන විරෝධය

නිමල් අබේසිංහ

කියුබ් තිස්පහක ප්‍රමාණයක් වාණිජමය නොවන අරමුණින් පස් හා බොරලු කැණීම හා ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් අදාළ ප්‍රදේශවල ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශය ලබාදීමෙන්, ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවිය හැකි බව පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත විතානගේ රාවය කළ විමසුමකදී පැවසීය.
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය 2019.03.12 දාතමින් යුතුව පස් කැණීම හා ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් 01/2009 නමින් පරිසර චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ ගැන විමසූ විට හේමන්ත විතානගේ මේ බව පැවසීය.

මෙම චක්‍රලේඛයට අනුව පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම හා ඒ හා බැඳෙන කාර්යයන් සඳහා පස් කියුබ් 35ක ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලික ඉඩමකින් කැපීමට, ඉවත් කිරීමට හා ප්‍රවාහනයට ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට නිර්දේශ ලබා දිය හැකි බවද ඔහු පවසයි.

ඒ අනුව පස් කියුබ් 35ක් යනු විශාල ප්‍රමාණයක් බවත් එවැනි ප්‍රමාණයක් කඳු සහිත ඉඩමකින් කපා ඉවත් කිරීමම එම භූමිය නායයෑමේ උවදුරට මුහුණ දිය හැකි බවද කීවේය. එසේම සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුගේ නිවසක් ඉදිකිරීමට එවැනි පස් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නොවන බවද එනිසා මේ චක්‍රලේඛයට මුවා වී නීති විරෝධී මෙන්ම පාරිසරික ක්‍රියාකාරකම් ඇතිවිය හැකි බවත් ග්‍රාම නිලධාරීන්ට පරිසරය පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් නොතිබීමත් මෙහිදී ඇතිවන තවත් ගැටලුවක් බවද හේමන්ත විතානගේ වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය. ■