ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය උගුලේ නඩු 8ක් ඇරඹේ

රසික ගුණවර්ධන

වාරික ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය උගුලෙහි සිරවීම නිසා අධිකරණයේ චෝදනා එල්ල වී ඇති කාන්තාවන් අටදෙනකුගේ නඩු කටයුතු පසුගිය 21 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා හිඟුරක්ගොඩ දිසා අධිකරණයේදී ආරම්භ විය.

එහිදී එම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් පෙනී සිටි නෙළුම්යාය පදනමේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂිකා, නීතිඥ රධිකා ගුණරත්න රාවයට පැවසුවේ මීට අදාළ ඉදිරි නඩු කටයුතු ජූනි මාසයේදී විභාගයට ගැනීමට නියමිත බවයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජිනීවාහි පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිත පැබ්ලෝ බොහොස්ලැව්ස්කි ( Pablo Bohoslasky ) පවසා තිබුණේ මෙම ණය උගුලට හසුවී ඇති කාන්තාවන්ගේ ගණන 243,187ක් බවයි. එය සමස්ත ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ලාභීන්ගෙන් 84%ක ප්‍රතිශතයකි.

මීට අමතරව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සම්බන්ධව තවත් නඩු උසාවියේ පවතින බවත්, ඒවා බොහොමයකට ණය ලබාගත් කාන්තාවන් ඉදිරිපත් නොවන තත්ත්වයක් පවතින නිසා ඒ නඩු ඒකපාක්ෂිකව විභාගවීමට අවදානමක් පවතින බවත් නීතිඥ රධිකා ගුණරත්න පැවසුවාය. ■