හිටපු ඇමතිවරු 19ක් නිල නිවාස භාරදී නෑ

ඉඳුනිල් උස්ගොඩ ආරච්චි

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයෙන් කීප වරක් දැනුම් දුන්නද හිටපු අමාත්‍යවරු 19 දෙනකුට ඔවුන්ගේ ධුර කාලය සඳහා ලබා දී තිබූ නිල නිවාස මෙතෙක් ලබා දී නොමැති බව වාර්තා වේ.

අලුතින් පත් වූ අමාත්‍යවරු විසි දෙනකු මේ වන විට නිල නිවාස ඉල්ලා ඇති නමුත් හිටපු අමාත්‍යවරු මෙලෙස තවමත් නිල නිවාසවල රැඳී සිටීම නිසා එම නව අමාත්‍යවරුන්ට නිල නිවාස ලබා දීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ නිලධාරියකු රාවයට ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරුන් නිල නිවාස ලබා දෙන්නේ ධුරය සඳහා බැවින් ධුරයෙන් ඉවත් වූ විට ඒවා නැවත භාර දිය යුතු අතර නිවසින් පිටවීම සඳහා කෙටි කාල සීමාවක් ගත හැකි වුවත් මෙසේ දීර්ඝ කාලයක් බලහත්කාරයෙන් රැඳී සිටීම ගැටලුවක් බව එම නිලධාරියා පැවසුවේය.

අමාත්‍යවරුන්ට නිල නිවාස ලබා දෙන්නේ එහි එහි කුලිය ලෙස වැටුපෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක් අය කර ගැනීමෙන් වන අතර ධුරයෙන් ඉවත් වූ පසු මෙම අමාත්‍යවරු 19 දෙනා අතරින් කීපදෙනෙක් පමණක් එම කුලිය ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවද එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. ■