ගුරු සේවයේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද?

වින්ද්‍යා ගමගේ

 

ආණ්ඩුව හිඟ වැටුප කොල්ල කෑවා
එම්.ඒ. විමලසිරි
ගුරු සේවා සංගමයේ වයඹ පළාත් ලේකම්

මූලික වශයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ අවුරුදු 22ක් තිස්සේ පවතින වැටුප් විෂමතාවට තමයි අපි මේ වන විට අපේ විරෝධය යොමුකොට තිබෙන්නේ. 1994දී දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් සමග සමාන වැටුප් තලයක සිටි ගුරුවරුන්, 1997 බී.සී. පෙරේරා කොමිසමේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ගුරු සේවයේ වැටුප් විෂමතාවක් ඇතිවුණා. මේ අවුරුදු 22 පුරාවටම වරින් වර අපි විවිධාකාරයේ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තත්, බලයට පත්වන හැම ආණ්ඩුවක්ම එම ඉල්ලීම් ඉටු කිරීම කල් දැම්මා. දැනට 2016/06 චක්‍රලේඛය මගින් වැටුප් වැඩිකිරීම හරහා 2020 ජනවාරි මාසය වනවිට පළමු ශ්‍රේණියේ ගුරුවරයකුට 31,225ක් දක්වා වැටුප් කප්පාදුවක් සිදුවනවා. ඒ වගේ පළමු ශ්‍රේණියේ විදුහල්පතිවරයකුට 29,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක වැටුප් කප්පාදුවක් සිදුවනවා. එය අපේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය ලෙස අරගෙන තිබෙනවා. ඒ පමණක් නොවේ, මේ වනවිට අප පාසල් නියෝජිතයන් දැනුවත් කරමින් පවතිනවා, ඉදිරි මැයි මාසයේ 9 හා 10 යන දින දෙක අසනීප නිවාඩු දමා වර්ජනයකට යෑමට.
විදුහල්පතිවරුන්ටත් මේ වනවිට බරපතළ වැටුප් ගැටලුවලට මුහුණදීමට සිදුවී තිබෙනවා. විදුහල්පතිවරුන්ගේ උසස්වීම්, දෙමළ භාෂා ප්‍රවීණතා මට්ටම නොමැති නම් එයට අදාළ පුහුණුව ඔවුනට ලබාදීමට කටයුතු නොකර ඒ වෙනුවට විදුහල්පතිවරු 90%කගේ පමණ උසස්වීම් නතර කර තිබෙනවා. එනිසා අද විදුහල්පතිවරයකු සාමාන්‍ය ගුරුවරයකුටත් වඩා අඩු වැටුපක් ලබනවා. එනිසා ඉදිරියේදී මෙයත් අපගේ අරගලයට අදාළ කර ගන්නවා. මෙය බරපතළ අසාධාරණයක්. අප වැටුප් වැඩිවීමක් නොවේ ඉල්ලන්නේ. අපට තිබුණු වැටුප් තලය ලබාදෙන්න කියායි අප ඉල්ලීම් කරන්නේ. මේ වනවිට 2014 උසස්වීම් චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙනවා. එහෙත් මාස 30ක හිඟ වැටුප අපෙන් කප්පාදු කළා. මාස 30ක හිඟ වැටුපක් කප්පාදු කිරීම බරපතළ ප්‍රශ්නයක්. ඒ අනුව ආණ්ඩුව රු. 30,000-රු. 40,000ක හිඟ මාසික වැටුපක් ගුරුවරුන්ගෙන් කොල්ලකා ගත්තා.
සමහර ගුරුවරු උදේ 6.30ට වැඩ පටන් ගත් පසු සවස 6 දක්වා වැඩ කරන අය සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව පන්ති කරන ගුරුවරු, උසස් පෙළ පන්ති කරන ගුරුවරු ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සඳහා මෙසේ ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩි කාලයක් කැප කරනවා. එහෙත් මේ වනවිට ඇතිවී තිබෙන විනය ගැටලුවත් සමග ගුරුවරු පෙ.ව. 7.30-ප.ව. 1.30 යන කාලය දක්වා කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද යම්කිසි සිදුවීමක් වුණොත් එයට අදාළ කිසිදු වගකීමක්, චක්‍රලේඛයක් නැහැ. යම් සිදුවීමක් සිදුවුවහොත් ගුරුවරයා පෞද්ගලිකව උසාවි යා යුතුයි. එනිසා දරුවන් විනය විරෝධී කටයුතුවලට යොමුවනවිට ගුරුවරුන් අහක බලාගෙන සිටින තත්ත්වයට අද පත්ව තිබෙනවා. අප මේ සඳහා කොතරම් උද්ඝෝෂණ කළත් ඒවාට විසඳුම් දීමට බලධාරීන් අපොහොසත්. එම ප්‍රධාන සටන් පාඨවලට අමතරව දහසකුත් කොළ පිරිවිලි, සංඛ්‍යා ලේඛන ගැනීම් ආදිය ගුරුවරු මත පැටවීම නිසා ඔවුනට උගන්වන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ තරමට ගුරුවරු අමතර වැඩවලට හිරවී තිබෙනවා. මේ වනවිට පාසල්වල මතුව ඇති අලුත්ම ගැටලුව වන්නේ පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවයි. දෙමව්පියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීමට අප විරුද්ධයි. ආණ්ඩුව මේ වෙනුවට පාසල්වලට ප්‍රතිපාදන ලබාදිය යුතුයි. ඇමතිවරයා පාසල් තුළ මුදල් එකතු කිරීමට විරුද්ධව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා එදිනෙදා පාසල් නඩත්තු කරගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වී තිබෙනවා. මෙවැනි කාරණා ගණනාවක් නිසා තමයි ගුරුවරු බරපතළ පීඩාවට ලක්වී තිබෙන්නේ.

දෙමාපියන්ට බර පටවන්න එපා
මහින්ද ජයසිංහ
ප්‍රධාන ලේකම් – ලංකා ගුරු සේවා සංගමය

ගුරුවරුන්ට මේ වන විට තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන්නේ ගුරු සහ විදුහල්පති සේවාවල තිබෙන වැටුප් විෂමතාව. මෙම විෂමතාව ඇතිවන්නේ 1997 කාලයේදී ඉඳලයි. මෙය ආරම්භ වන්නේ 1994දී ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්ට දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමේ වැටුප් ලබාදීම සමගයි. උදාහරණයක් ලෙස ගුරු සේවයේ පළමු පන්තියට රු. 8750ක වැටුපකුත්, විදුහල්පති සේවයේ පළමු පන්තියටත් රු. 8750ක් මෙයට දීප ව්‍යාප්ත සේවා (උදා:- අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, ඉංජිනේරු සේවය, සැලසුම් සේවය) වල පළමු පන්තියටත්, 8750ක් ලෙස වැටුප් හිමිවෙනවා. ගුරු සේවයේ 2.1 ශ්‍රේණියට 6700/- මාසික වැටුපකුත්, විදුහල්පති සේවයේ 2 වන හා දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ 2 වන ශ්‍රේණියටත් රු. 6700/- බැගින් වැටුප් හිමිවෙනවා.
ගුරු සේවයේ 2.2 ඊළඟ ශ්‍රේණියට රු. 4490ක වැටුපකුත් විදුහල්පති හා දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ 3 වන පන්තියටත් 4490 බැගින් වැටුප් හිමිවෙනවා. ඒ අනුව 1994දී ගුරු හා විදුහල්පති ව්‍යවස්ථාවක් අනුව දීප ව්‍යාප්ත සේවා මට්ටමේ වැටුප් ගුරු හා විදුහල්පති සේවයේ ඉහළම ශ්‍රේණි 3 සඳහා, හිමිවූවා. පසුව 1997දී බී.සී. පෙරේරා මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු වැටුප් කොමිෂන් සභා වාර්තාව අනුව ගුරු, විදුහල්පති හා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල සම වැටුප් තල අහිමි කළා. 1994දී ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්ට දීප ව්‍යාප්ත සේවා මට්ටම ලබාදීමට සුවිශේෂී හේතුවකුත් තිබුණා. ඒ තමයි මේ රටේ ගුරුවරු වෘත්තිකයන් බවට පත්කිරීමේ වුවමනාව. අනෙක් හේතුව වූයේ දක්ෂ හැකියාවන් සහිත පළපුරුදු ගුරුවරු වෙනත් සේවාවන්ට යෑම වැළැක්වීමයි. එම බී.සී. පෙරේරා වාර්තාව අනුව සැකසූ 2-97 වැටුප් චක්‍රලේඛය අනුව දීප ව්‍යාප්ත සේවා මට්ටම 8750/- තිබුණු වැටුප 14900ක් කළා. ඒත් ගුරු සේවය 9830ක මට්ටමක තිබියදී විදුහල්පති සේවය 10,290ක් කළා. දීප ව්‍යාප්ත සේවා 2 සඳහා රු. 11,545 වෙද්දී ගුරු සේවයේ 2 වන ශ්‍රේණිය රු. 8225 වුණු අතර විදුහල්පති සේවය රු. 9830 කළා. ඒ අනුව දීපව්‍යාප්ත සේවා 3 රු. 8125ට වැටුප් වැඩි වෙනවා. එහෙත් ගුරු සේවයේ වැටුප් වැඩිවන්නේ රු. 5610ක දක්වාත් විදුහල්පති සේවය 7535/- දක්වාත් වැඩිවෙනවා. මේආකාරය 1997දී තිබුණු තත්ත්වයන් අහිමි කරනවා. 2-97 චක්‍රලේඛයේ 10 වන වගන්තියේ කියනවා ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවල වැටුප් තලයන් පසුව දැනුම් දෙන බව. එහෙත් දැන් අවුරුදු 22ක් ගතවූවත් එය තවම සිදුවී නැහැ. ඉන් අනතුරුව පැමිණි සෑම වැටුප් චක්‍රලේඛයකින්ම එනම් 6-2006, 3-2016 ආදිය අනුව ගුරුවරුන්ට තිබුණු වැටුප් තත්ත්වයන් පියවරෙන් පියවර අහිමි කළා. 3-2016 චක්‍රලේඛයට අනුව අධියර 5කින් වැටුප් පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අනුව රු. 10,000ක දීමනාවත්, 20%ක දීමනාවත් වැටුපට එකතු කර 2020 වන විට වැටුප් වෙනසක් සිදුවෙනවා. එම වෙනස සිදුවූ පසු 1994 සමාන වැටුප් තලයක් හිමිවූ පළමුවන පන්තියේ ගුරුවරයා 2020 වනවිට රු. 44,950/-ක වැටුපක් පමණයි ලබන්නේ. විදුහල්පතිවරයා 46,325 වැටුපක් ලබද්දී දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්ට 76,175ක වැටුපක් ලැබෙනවා. එවිට ගුරුවරයා හා දීප ව්‍යාප්ත සේවා අතර වෙනස 31,225/- වනවා. එවිට 1994 රු. 8750ක සමාන වැටුප් ගත් අය 31,225ක් අඩුවෙන් 2020 වනවිට වැටුපක් ලබනවා. දීප ව්‍යාප්ත සේවාවල 2-1 මට්ටමට රු. 62595ක වැටුපක් ගන්නා විට ගුරු සේවය 2-1ට ලැබෙන්නේ රු. 39,175 පමණයි. එතැන රු. 23,420 වෙනසක් පවතිනවා. විදුහල්පති සේවයට රු. 40,040 ලැබෙනවා. ඒ අනුව සංසන්දනාත්මකව එතැන රු. 24,850ක වෙනසක් ඇතිවෙනවා. ගුරු සේවයේ 2-2ට රු. 33,300ක වැටුපක් ලැබෙද්දී දීප ව්‍යාප්ත සේවාවලට රු. 47,615ක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව එතැන වෙනස රු. 14,615 වෙනවා. විදුහල්පති සේවයට රු. 35,280 ලැබෙද්දී, ඔවුන්ට රු. 22518ක වැටුප් පරතරයක් ඇතිවෙනවා. මේ ආකාරයට 2020 වෙද්දී විශාල වැටුප් විසමතාවක් ඇතිවී තිබෙනවා. ගණනය කිරීම් සමග බැලුවොත් ගුරු සේවයේ පළමු පන්තියට 1997 සිට අහිමි වූ වැටුප රු. 2,875,960 වනවා. 2-1 ශ්‍රේණියට රු. 2,321,230ද, 2-2 රු. 17,077,800 වනවා. විදුහල්පති සේවයට රු. 3,600,000 අහිමි වී තිබෙනවා. මෙය අපට තිබෙන බරපතළ ගැටලුවක්. අප මෙහිදී ඉල්ලා සිටින්නේ වැටුප් වැඩිවීමක් නොවේ. තිබෙන වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීමක්. එය විසඳීමේදී වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුවෙනවා.
අපේ 2 වන ඉල්ලීම අධ්‍යාපනය සඳහා අයවැයෙන් 6%ක් වෙන් කරවා ගැනීම. මේ වනවිට ජනප්‍රිය හා නගරබද පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් ගෙවීම හැර අනෙක් සියලු කටයුතු දෙමව්පියන් මත පටවා තිබෙනවා. පන්ති කාමර පිරිසිදු කිරීම, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, පිහිනුම් තටාක ඉදිකිරීම, පිට්ටනි සැකසීම, පාසල් වටා තාප්ප ඉදිකිරීම, ක්‍රීඩා උපදේශකයන්ට ගෙවීම ආදී හැම දෙයක්ම දෙමව්පියන්ගේ කර මත පටවා තිබෙනවා. ගම්බද පාසල්වලත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් දෙමව්පියන් මත බර පැටවී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා දෙමව්පියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම වහා නවත්වන්න කියා. 2012 වසරේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ගාල්ලේ සිට කොළඹට ආ පා ගමනේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් වූයේත් අධ්‍යාපනයට 6%ක් වෙන් කරන්න යන්නයි. මේ රජයේ ප්‍රබල පුද්ගලයින් පවා ඒ අවස්ථාවේ කියා සිටියේ අපගේ පාලනයක් යටතේ මේ ඉල්ලීම ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි. ඔවුන්ගේ පාලනයට මේ වනවිට වසර 5කට ආසන්න කාලයක් ගතවී තිබෙනවා. ඒත් මේ වතාවේදීත් 1.5%ට අඩු ප්‍රමාණයක් පමණයි අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන්වී තිබෙන්නේ.
පසුගිය අවුරුදු 3ක ඉතිහාසය ගතහොත් අධ්‍යාපනය සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. 2016දී 1.07%කුත්, 2017දී 1.34%, 2018දී 1.27 මේ වසරේදී 1.27ටත් අඩු අගයක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කර තිබෙනවා.
අපේ තුන්වන ඉල්ලීම වන්නේ 2016/1/1 සිට නවක පත්වීම් ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ අහිමි කළ විශ්‍රාම වැටුප යළි ලබා ගැනීම. 2016/1/1ට කලින් රාජ්‍ය සේවයට බැඳුණු අපට හිමිවූ විශ්‍රාම වැටුප නවක පත්වීම් ලද ගුරුවරුන්ට අහිමි කර තිබෙනවා. දායක විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදෙනවාය කියා රජයෙන් පැවසුවත් එහි හැඩහුරුකම් පිළිබඳව මේ වන කල් කිසිවක් අපි දන්නේ නැහැ.
අපගේ 4 වන ඉල්ලීම වන්නේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක සංවර්ධනයට කිසිදු දායකත්වයක් නැති අනවශ්‍ය කොළ පිරවිලි ගොඩක් තිබෙනවා. මෙය ගුරුවරුන්ට පීඩාකාරී අමතර වැඩ ගොඩක්.
මේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම් 4 පදනම් කරගෙන අප මේ වනවිට මැයි 9-10 කියන දිනවල වර්ජනයකට යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

අපට තිබෙන්නේ
අසමත් ගුරු සේවයක්
පාඨශාලාචාර්ය ප්‍රදීප් ජයරත්න

අපට අතිවිශාල වැටුප් පරිමාණයක් අහිමි වී තිබෙනවා. අනෙකුත් රජයේ සේවකයන්ට සාපේක්ෂව ගුරුවරු ඉතාම පහළ මට්ටමේ වැටුපක් ලබනවා. ගුරුවරයකු වශයෙන් මම අමතර පන්තිවල ඉගැන්වීම් සිදුකරන්නේ නැහැ. එහෙත් මේ තිබෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය පවත්වාගෙන යෑමට අද ටියුෂන් අත්‍යවශ්‍යව තිබෙනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රමයකදී දරුවකු පූර්ණ පෞරුෂ්‍යයක් සහිත පුරවැසියකු බවට පත්කිරීමේ ප්‍රධාන අභිලාෂය මේ තිබෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් ඉටුවන්නේ නැහැ. දැනට තිබෙන්නේ විභාග කේන්ද්‍රීය, කටපාඩම් කරගත් දැනුමක් සමග ඉතාම ඒකාකෘතිකරණය වූ පුහු දරුවෙක් බිහිකරනවා. එවැනි දෙයක් සිදුවන්නේ අධ්‍යාපනය වෙළෙඳපොළකරණය තුළ හුවමාරු වන භාණ්ඩයක් බවට පත්වූ පසුව එය නැවත නැවත හුවමාරු විය හැකි භාණ්ඩයක් ලෙස ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන තත්ත්වයක් නිසයි. එවිට මින් අලුත් යමක් බිහිවන්නේ නැහැ. තිබෙන දෙයම නැවත නැවත කාල්ගෑමක් සිදුවෙනවා. එනිසා ටියුෂන් ඇතිවීමටත් එය හේතුවක් වී තිබෙනවා. එහෙත් ගුරුවරයා පහසුකම්කරණය කරන්නකු යන නවීන අර්ථයෙන් ගතහොත් ඔහු දැනුමත් සමග යාවත්කාලීන විය යුතුයි. ඔහු සැමට ප්‍රථම ශික්ෂණය ලබන්නෙක් විය යුතුයි. එසේම ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ ඔහු ඉතාම පර්යේෂණාත්මක පුද්ගලයකු විය යුතුයි. එවැනි ගුරුවරයකුට ටියුෂන් කිරීමට කාලයක් නැහැ. ඒ සඳහා පොතපත කියවීමට, අදාළ පර්යේෂණ කිරීමට අධ්‍යාපනය ක්‍රමය තුළ ගුරුවරයාව තැබීමේ ක්‍රමයක් අපට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මේ ලැබෙන වැටුප ප්‍රමාණවත්ද? ගුරු සේවයේ 3-1 සේවයේ අයකුට රු. 35,000ක වැටුපක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තවත් අවුරුදු 5-6කින් පමණ ගොස් 40,000 බවට පත්වෙනවා. මේ කාලයේ කුමන ශ්‍රේණියේ වුවත් අවම රු. 50,0000 පමණ මාසික වැටුපක් නොලැබේ නම් කෙනකුට එදිනෙදා ජීවත්වීම ඉතා අපහසුයි. රු. 35,000 වැටුප් ලබන ගුරුවරයකුට කියවීමට පොතක් පතක් ගැනීමට, චිත්‍රපටයක්, නාට්‍යයක් නැරඹීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට අදාළ කියවීම් හා පර්යේෂණවලට යොමුවීමට හැකියාවක් නැහැ. එනිසා අප සිතන ආකාරයේ සාරගර්භ ගුරුවරයෙක් බිහිකිරීමට මේ වැටුපෙන් කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ. එනිසා මේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කර ගුරුවරයාට වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන ශිෂ්ට සම්පන්න මනුෂ්‍යයකු ලෙස ජීවත්වීමට ගුරු වැටුප යාවත්කාලීන විය යුතුයි. එය අපගේ පළමු ඉල්ලීමයි. ඒ වගේම අවුරුද්දකට අනවශ්‍ය ලෙස 4-5 වාරයක් ළමයින්ගේ විස්තර පිරවිය යුතුයි. එනිසා මේ අනවශ්‍ය ලෙස කොළ පිරවීමේ කටයුත්තෙන් අපව නිදහස් කරන්නැයි අප ඉල්ලා සිටිනවා.
ගුරු විදුහල්පති සේවා ඒකාබද්ධ කළ වෘත්තීමය සේවාවක් බවට පත්කරන්නැයි අප තවත් ඉල්ලීමක් කළා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගුරුවරු අධීක්ෂණයට කොට්ඨාසයෙන්, කලාපයෙන්, පළාත් කාර්යාලයෙන් ලෙස විවිධ අවස්ථාවලදී නිලධාරීන් පැමිණෙනවා. අවම වශයෙන් මොවුන් 3 වරක් හෝ පැමිණෙනවා. මීට අමතරව ගුරු උපදේශකවරු ලෙස පිරිසක් පැමිණෙනවා. අධීක්ෂණයට ලක්වීම ඉතාම හොඳ දෙයක්. එහෙත් අප අධීක්ෂණයට ලක්වනුයේ කිසිදු අධ්‍යාපනික සංකල්ප මත පදනම් වී නොවේ. ඔවුන් පරීක්ෂා කරනුයේ අප පාඩම් සටහන් තබා ඇත්ද යන්නයි. එසේ පරීක්ෂා කර කොට්ඨාස කාර්යාලයෙන් අපට යම් නිර්දේශයක් ලබාදෙනවා. පසුව කලාප කාර්යාලයෙන් පැමිණ තවත් නිර්දේශයක් ලබාදෙනවා. ඉන්පසුව පළාත් කාර්යාලයෙන් පැමිණ තවත් නිර්දේශයක් ලබාදෙනවා. ඒ අනුව අපට පෙනීයනවා මේ අධීක්ෂණයන්, සායනික (Clinical) නැති බව. මේ නිලධාරීන් යම් වග විභාගයකින් තොරව පැමිණ සිය රාජකාරිය ඉටු කළා යැයි පැවසීමට යමක් සිදුකර යනවා. ඔවුන්ගෙන් අපට ලැබිය යුතු ප්‍රතිකාර ඉගෙනුමක් කිරීමට (Remedial Teaching)

වලට මගපෙන්වීමක් සිදුකරන්නේ නැහැ. එනිසා මෙම අධීක්ෂණය අධ්‍යාපන සංකල්ප මත පදනම් වූ තාර්කික එකක් බවට පත් කළ යුතුයි.
අපගේ සේවා යෝජකයා ලෙස අප සලකන්නේ කලාප කාර්යාලයයි. එමගින් ගුරුවරුන්ට නිසි සේවය සැලසෙන්නේ නැහැ ගුරුවරුන් ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණියට ඉහළ දැමිය යුතුයි. (3.2, 3.1, 2.2., 2.1 ආදී වශයෙන්) උදාහරණයක් වශයෙන් මා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව කර අවසානයි. ඒවායේ ප්‍රතිඵල කලාප කාර්යාලයට ලබාදී අවසානයි. එහෙත් මම තවමත් 3.1 සේවා ශ්‍රේණියේ පසුවෙනවා. මා පමණක් නොවේ අතිවිශාල ගුරුවරු ප්‍රමාණයක් මෙලෙස අපගේ ලියකියවිලි සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය හරිහැටි සිදුනොවීම නිසා අපහසුතාවට පත්වී තිබෙනවා, එය උසස්වීම් සම්බන්ධව පමණක් නොවේ ‘දස මස් ණය’ ආදිය ලබාගැනීමේදීත් අපගේ වැටුප් විසමතා නිසා ලබාගත හැකි ණය ප්‍රමාණය අඩුවී තිබෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය කාලයේ අප අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවක් කළ පසු චක්‍රලේඛයට අනුව එයට වියදම් වූ ප්‍රමාණයෙන් අඩක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නැවත ගෙවීමක් සිදු කළා. එහෙත් අප අද වන විට මෙම ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කර කාලයක් ගත වුණත් අපට අද දක්වා එම ගෙවීම් සිදුකර නැහැ.
ගුණාත්මකව ඉහළ මට්ටමේ ගුරුවරු බිහිකිරීමට නම් දැනුමක් හා ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් හඟින ළමයින් සමග වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඇති, දරුවාගේ මානසික වර්ධනයට හේතුවිය හැකි අධ්‍යාපනයක් ලබාදිය හැකි ගුරුවරයකුව රඳවා තබා ගැනීමට මේ ගුරු සේවය සමත් නැහැ. එයට හේතුවන්නේ කලින් අප සඳහන් කළ ගැටලු සමූහයයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපනයේ ඉගෙනුම් – ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළ යම් පුනරුදමය වෙනස්වීමක් සඳහා කැපවීමට කැමති ගුරුවරු යම් ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. එවැනි දෙයකට ආණ්ඩුවේ සහය හිමිවිය යුතුය.

බලධාරීන් තාම නිහඬයි
ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම්
ජෝසප් ස්ටාලින්

1997 සිට පැවත එන ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරලා වැටුප් වැඩි කරල දෙන්න කියන කාරණාව සහ අධ්‍යාපනයට ජාතික ආදායමෙන් 6%ක් වෙන් කරන්න කියන උද්ඝෝෂණය අපි දිගටම ගෙන ගියා. මොකද එහිදී දෙමාපියන්ගේ මුදල් එකතු කිරීම නැවැත්වීම සඳහායි. අපි කියන්නෙ 6%ක් වෙන් කළ යුතුයි කියලා. අනෙක් කාරණාව ගුරුවරුන්ට පීඩාකාරී ලෙස කොළ පිරවීමට සිදුවීම සහ එහිදී කරන බලපෑම්. අලුතින් ආපු ගුරුවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුප අහෝසි කරල තියෙනවා. මේ සියලු කාරණා සඳහා විසඳුම් අවශ්‍යයි කියන තැන ඉඳන් තමා අපි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට එළැඹුණේ. ඇත්තටම 1974, 1976, 1980 වගේ කාලවල ඉඳන් මේ වනතෙක් අපි ගුරු වැඩ වර්ජන සහ විවිධ වැඩ වර්ජන කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් පසුගියදා ගුරු වැඩ වර්ජනය ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස සිදුවුණා. එහෙත් පවතින රජය මේ වෙනුවෙන් තවමත් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දැක්වූවේ නැහැ. ගුරුවරුන්ගෙන් පාසල් වල ළමයින්ට සිදුවූ පාඩුව සම්බන්ධව කතා කර කර ඉන්නවා හැර වෙන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගන්නට ඔවුන් පෙළඹිලා නැහැ. දෙලක්ෂකට වඩා ගුරුවරු අසනීප නිවාඩු වාර්තා කර තිබියදීත් ආණ්ඩු මොවුන් සමග කිසිදු සාකච්ඡා වැඩසටහනකටවත් මෙතෙක් කිසිවෙක්ව කැඳවලා වත් නැතුව කරපු එකම දේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරල කීවා ප්‍රශ්නෙ විසඳල තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ප්‍රශ්නෙ විසඳිලා නැහැ.
එදින ගුරුවරු සියල්ලම අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නියැලෙමින් පාසල් කරා පැමිණීමෙන් වැළකුණා. ඒත් කොළඹ රාජකීය ගුරුවරු කණ්ඩායමක් හැර අනෙක් සියලු පාසල්වල ගුරුවරුන්ගෙ දායකත්වය බෙහෙවින්ම ලැබුණා. අපි ඒ සම්බන්ධව කිසිදු විරෝධයක් නැහැ. මෙවැනි පොදු අරගලවලදී සාමාන්‍යයෙන් එවැනි දේ සිදුවෙනවා. ඒත් අපි හිතනවා ඉදිරියේදී එහෙම නොවේවි කියලා.
අපි සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න කලින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරනවා. එහිදී ඔවුන්ගේ වගකීම තමයි මේ සම්බන්ධව ඇති ගැටලු ගුරුවරු සමග සාකච්ඡා කිරීම. ඒත් එවැනි කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මාධ්‍ය නිවේදන ගහනවා ගුරු වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට පැය මෙච්චර ගාණක් අහිමි වුණා කියලා. ඒත් මම හිතන විදියට මේ සියලු වගකීම් බාරගන්න ඕන එයාලා. අපිට චෝදනා කිරීමට කලින් අපි සමග සාකච්ඡා කරල ගැටලුවට පිළිතුරු සැපයීමක් කළා නම් අපි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට යන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ අපිට තවමත් මේ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු නොලැබීම හේතුවෙන් ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සඳහා 2019 මැයි මස 9, 10 දින දෙක තුළ නැවත වරක් ගුරුවරු අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමෙන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළැඹීමට සූදානමකින් ඉන්නවා.