විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය අසමත් සිසුන් සමත් කරලා

ලෝරන්ස් ෆර්ඩිනැන්ඩු

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයට 2019 වසර සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා පසුගිය වසරේ ජූලි මස පැවැත්වූ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසු නැවතත් ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් මුල් ප්‍රතිඵල වාර්තාවට අනුව අසමත්ව තිබූ සිසුන්ට නැවත ලකුණු ලබාදීමක් සිදු කොට සමත් කර ඇති බව අදාළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් පිරිසක් රාවයට පැවසූහ.

එම සිසුන් චෝදනා කර සිටින්නේ විශ්වවිද්‍යාලයෙක් විසින් විභාග ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසු එය නැවත සංශෝධනය කිරීමක් කළ නොහැකි බවය.
පළමු ප්‍රතිඵලයට අනුව අසමත් වූ සිසුන් 22ක් පමණ දෙවන ප්‍රතිඵලයට අනුව විභාගය සමත්වූවන් සේ සලකා තිබෙන අතර ඔවුන්ට ලකුණු ලබාදීමක් සිදුකර තිබෙන බව ඔවුහු චෝදනා කරති.

මේ පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරන ලද විමසුමකදී ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතුවල නියැලී සිටි පරීක්ෂකවරයකුගෙන් වූ අතපසුවීමක් අනුව නැවත ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමට සිදුවූ බව විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් විසින් පැමිණිලි පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන ලද සිසුන්ට පවසා තිබෙන බව වාර්තා වේ.
මේ පිළිබඳව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේද අවධානය යොමු කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයට තවමත් පිළිතුරක් ලැබී නොමැත.
මේ පිළිබඳව විමසීමේදී විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ අංශ ප්‍රධානී රාජා ගුණරත්න පවසා සිටියේ මෙම කරුණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුවන බැවින් ඒ පිළිබඳව කිසිවක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවය. ■