මහ බැංකුවට පෙර අගමැති වැට පැනලා -ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල

වින්ද්‍යා ගමගේ

මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන මහබැංකුව පොලී අනුපාතය සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමට පෙර දේශපාලනඥයින් ඒ පිළිබඳව මත පළ කිරීම රටේ බැංකු පද්ධතියට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බව වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා රාවයට පැවසීය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ පසුගිය දිනක පැවති රැස්වීමකදී ශ්‍රී ලංකාවේ පොලී අනුපාත අඩු විය යුතු බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳවයි.

‘ශ්‍රී ලංකාවේ පොලී අනුපාත දැනට ඉහළ අගයක් ගන්නවා. එය අනිවාර්යයෙන්ම පහළ හෙළිය යුතුයි. එහෙත් මහ බැංකුව ඒ පිළිබඳව ප්‍රතපත්ති තීරණයක් ගැනීමට පෙර දේශපාලකයින් ඒ පිළිබඳව වේදිකාවල පැවසීම නිසා මහජනතාව පොලී අඩුවන තුරු ණය නොගෙන සිටිනවා. එය බැංකු පද්ධතියට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකියි.’ යැයි ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල වැඩිදුරටත් පැවසීය.

‘ආර්ථික විද්‍යාවේදී විදේශ විනිමය අනුපාතය, පොලී අනුපාතය හා උද්ධමනය ලිප්ගල් තුනක් ලෙස සම මට්ටමේ තිබිය යුතු බව අදහස් කරනවා. මේ තුන එකිනෙකට බැදී පවතිනවා. විදේශ විනිමය අනුපාතය දැන් යම් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. එවිට පිටරට වලට තෙල් සඳහා ගෙවන මිල අඩුවීම නිසා උද්ධමනයද අඩු වෙනවා. උද්ධමනය අඩු වීමෙන් ලාභ ආන්තික