මියුසියස් දැරියට සාධාරණය තාම නෑ

රසික ගුණවර්ධන

කොළඹ මියුසියස් කාන්තා විද්‍යාලයේ පස්වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලැබූ දැරියකට පාසල විසින් හිංසාකාරී ලෙස සැලකීමේ සිද්ධියට අදාළව පරීක්ෂණයක් සිදුකර ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පෞද්ගලික පාසල් අංශයට යැවූ HRC/1219/18  යන නිර්දේශය ඔවුන් විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගහරිමින් සිටින බව රාවයට වාර්තා වේ.

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් යැවූ නිර්දේශයේ සඳහන්ව ඇත්තේ හිංසාවට පත්වූ දැරියට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් පෞද්ගලික පාසල් අංශයේ මැදිහත්වීම මත නව පාසලක් ලබාදෙන ලෙසය.

අප මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් විමසීමේදී එහි ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේ පෙබරවාරි මස 11 වැනි දින එහි නිර්දේශය අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පෞද්ගලික පාසල් අංශයට යැවූ බවත්, ඒ සම්බන්ධව නැවත සිහිකැඳවීමේ ලිපියක් ඉදිරියේදී ඔවුන් වෙත යැවීමට කටයුතු කරන බවත්ය.
කෙසේ වෙතත් අප මේ සම්බන්ධව විමසීමට දිගින් දිගටම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පෞද්ගලික පාසල් අංශය ඇමතුවද ඔවුන් දුරකතනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය. ■