අධිවේගයේ සපත්තු වංචාව ලක්ෂ 37ක් බව හෙළිවෙයි

රසික ගුණවර්ධන

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ඇති අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය විසින් 2017 වර්ෂයේ පාවහන් යුගල 1300 මිලදී ගැනීමේදී අදාළ ටෙන්ඩරය හරහා රුපියල් මිලියන 3.7 (ලක්ෂ 37ක) වංචාවක් සිදුව ඇති බව ඒ සම්බන්ධව සිදු කරන ලද විගණන විමසුමෙන් හෙළිදරව් වී තිබේ.

DSI, BaTa,Bettans වැනි මහා පරිමාන ආයතන මේ සඳහා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කර ඇතත් එම ටෙන්ඩරය ලබාදී ඇත්තේ සිලෝන් ලෙදර් ගුඞ්ස් නමැති තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකටය.
කෙසේ වෙතත් ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන විමසුම සඳහන් කරන්නේ තරගකාරීව මිල හා පිරිවිතර සැසදීම කළ නොහැකි ආයතන වලින් මිල කැදවීම් කර ඇති නිසා මෙම මිල කැඳවීම් තරඟකාරී නොවන බවත් ඒ හරහා අධිකාරියට අත් වීමට තිබූ ආර්ථික වාසි අහිමි වී ඇති බවත් එය ප්‍රසම්පාදන (ටෙන්ඩර්) මාර්ගෝපදේශයේ මඟපෙන්වීම් වලට පටහැනි බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් සැපයුම්කාර ආයතනය මෙම පාවහන් පිළිබඳව ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර විගණන විමසුම හරහා හෙළි වී ඇත්තේ එම තත්ත්ව සහතිකය, ලබාදුන් පාවහන් සඳහා අදාළ නොවන බවත් එය වෙනත් පාවහන් වර්ගයක තත්ත්ව සහතිකයක් බවත්ය.

මෙම විගණන විමසුම පසුගිය පෙරබවාරි මාසයේ අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය වෙත යවා ඇති නමුත් මේ දක්වා ඊට එම අංශයේ පිළිතුරු යවා නොමැති බව එහි ප්‍රකාශකයකු රාවයට පැවසීය. ■