බස්නාහිර සියලු පොලිසි ප්‍රහාරයක් ගැන දැනුවත්

නිමල් අබේසිංහ

බෝම්බ ප්‍රහාරයක් සිදුවිය හැකි බවට රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය විසින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර දැනුවත් කළ පසු පොලිස්පතිවරයා කළ ලිඛිත දැනුම්දීම මත බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සිය බලප්‍රදේශයේ සියලු ස්ථානාධිපතිවරු දැනුවත් කර ඇති බව දැනගන්නට ඇත.
ඒ අනුව සමහර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් අවශ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගද ගෙන ඇති බව එම ආරංචිවලින් දැනගන්නට තිබේ. පොලිසියේම ඉහළ නිලධාරීන් පවසන පරිදි ගැටලුව වී ඇත්තේ මෙම දැනුම්දීමට අනුව පොලිස්පතිවරයා පසු විපරම් කාර්යය නිසි පරිදි සිදු කර නැති බවය.
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (පාලන) සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වී නොසිටි බවත් දැනගන්නට ඇත. එම දැනුම්දීම සම්බන්ධ පොලිස්පතිගේ නියෝගයේ පිටපතක් තමන්ට නොලැබුණු බවත් වැඩ බලන පොලිස්පති හා එවකට සිටි පොලිස්පති (පාලන) සී.ඩී. වික්‍රමරත්න රාවය කළ විමසුමකදී තහවුරු කළේය. ■