සරණාගතයන් යවන්න ලේසි නෑ – විදේශ අමාත්‍යාංශය

ඉඳුනිල් උස්ගොඩ ආරච්චි

මෙරටට පැමිණ සිටින පාකිස්තානු ජාතික සරණාගතයන් රටේ ඇතිවූ හදිසි වාතාවරණය හේතුවෙන් වෙනත් රටවලට පිටත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණද එලෙස හදිසියේ ඔවුන් පිටත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
සරණාගත පුද්ගලයන් සහ රැකවරණය පතන්නන් 1678ක් මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින අතර ඉන් බහුතරය පකිස්තාන, ඇෆ්ඝනිස්තාන වැනි රටවලින් සංක්‍රමණය වූවන් බව විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියකු පැවසුවේය. ඔවුන් තුන්වන රටක පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයන් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රධානත්වයෙන් සහ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයෙන් අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් පැවතියද එය දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක් බව ඔහු පැවසීය.

සරණාගතයන් එම ප්‍රදේශවල පදිංචි නොකරන ලෙස ඉල්ලමින් විවිධ ප්‍රදේශවල හර්තාල්, උද්ඝෝෂණ පැවති අතර විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඹභ්‍යක්‍ඍ මෙරට ආරක්ෂක අංශ සමග එක්ව ඔවුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පියවර ගන්නා බවය. මේ සම්බන්ධව ඹභ්‍යක්‍ඍ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයේ තොරතුරු ලබාගැනීමට උත්සාහ කළද එය අසාර්ථක විය. ■