බස් වර්ජනයක්

වින්ද්‍යා ගමගේ

බස් ගාස්තු පිළිබඳ පැරණි ජාතික ප්‍රතිපත්ති අහෝසි කර නව ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරි මාස 03ක කාලය ඇතුළත හඳුන්වා දෙන බව ගමනාගමන කොමිසන් සභාවේ සභාපති ජනක මල්ලිමාරච්චි රාවයට පැවසීය. ඒ අනුව පැරණි ප්‍රතිපත්ති යටතේ බස් ගාස්තු සමාලෝචනය ජුලි මස 01 වනදාට යෙදී තිබුණද ඉදිරියේදී නව ප්‍රතිපත්ති යටතේම අදාළ ගාස්තු සමාලෝකචනය කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.
කෙසේ වෙතත් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න පැවසුවේ ජුලි මස මුල් සතිය තුළ බස් ගාස්තු සමාලෝචනයන් සිදුකළහොත් තමන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමු වීමට කටයුතු කරන බවයි.
දැනට මොරටුව විශ්වවිiාලය මගින් නිර්මාණය කර ඇති ඇප් එකක් හරහා බස් ගාස්තු විසමතා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එහි වැඩ කටයුතු අවසන් වූ වහාම බස් සංගම් සමඟ නව ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට අඩු පාඩු ඇත්නම් ඒවාත් නිවැරදි කොට ගෙන නව බස් ගාස්තු ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු බව බවත් ගමනාගමන කොමිසන් සභාවේ සභාපතිවරයා තවදුරටත් පැවසීය. ■