පින්නදූව අවුල හැදුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

රසික ගුණවර්ධන

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව පිවිසුම අසල ඇති බුදු පිළිමය ඉවත් කරන ලෙස උපදෙස් ලබාදී තිබුණේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා නොව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ඕපනායක බව පින්නදූව සහකාර අයකැමි අධිකාරී විසින් අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ වෙත ලිපියකින් දැනුම් දී ඇත.

එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ පසුගිය සඳුදා (8) දින උදෑසන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් බුදු පිළිමය අසල ඉදිකෙරෙමින් පවතින වළාකුළු බැම්ම ඉවත් කරන ලෙසට දැනුම් දුන් බවත්, පසුව දහවල් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ඕපනායක විසින් බුදු පිලිමය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත්ය.

ඉන් පසුව ප්‍රදේශයේ භික්ෂූන්වහන්සේලා සහ ප්‍රදේශවාසීන් අදාළ ස්ථානයට පැමිණ බුදු පිළිමය ඉවත් කිරීමට විරෝධය පළකර ඇති අතර එම අවස්ථාවේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පිරිසට දැනුම් දී ඇත්තේ ඉවත් කරනු ලබන්නේ වළාකුළු බැම්ම පමණක් බවත් බුදු පිළිමය ඉවත් කිරීමක් සිදු නොවන බවත්ය. ■