මන්ත්‍රී වැටුප 54,000 දුරකතන දීමනාව 50,000ක් කෙරේ

ලසන්ත රුහුණගේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ස්ථාවර දුරකතන සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සිදුකරනු ලැබූ බිල්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය වෙනුවට එක් මන්ත්‍රීවරයකු සඳහා මසකට රුපියල් පනස්දාහක දුරකතන දීමනාවක් ගෙවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර ඒ අනුව එම දුරකතන දීමනාව ගෙවමින් පවතී.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස් කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය ජූලි මාසයේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට එම අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර එම දුරකතන දීමනාව ගෙවීම අගෝස්තු මාසයේ බිල්පතේ සිට සිදුකරන ලෙස අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වී ඇති ක්‍රමවේදය වී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාගේ නමට බිල්පත් ගෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයෙන් ලබාගන්නා ස්ථාවර දුරකතන දෙක බැගින් එක් මන්ත්‍රීවරයකුට ලබාදී ඒ සඳහා වන බිල්පත් පාර්ලිමේන්තුව විසින් ගෙවීමය.

ඒ යටතේ සාමාන්‍ය යෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනා සඳහාම මසකට රුපියල් තිස්පන් ලක්ෂයක පමණ බිලක් පාර්ලිමේන්තුවට ලැබී ඇති අතර එක් මන්ත්‍රීවරයකු සඳහා දුරකතන බිල්පත් මසක සාමාන්‍ය බවට පත්වී ඇත්තේ රුපියල් පහළොස්දාහක පමණ මුදලක්ය.

මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයකුගේ ජංගම දුරකතනය වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් දෙදහක මුදලක් ගෙවා ඇති අතර නව ක්‍රමය යටතේ එය නවතා සම්පූර්ණ දුරකතන දීමනාව වශයෙන් මසකට රුපියල් පනස්දාහක මුදලක් ලබාදෙනු ලැබේ. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 සඳහා මසකට වැයවන දුරකතන දීමනාවේ මුළු වැය රුපියල් එක් කෝටි දොළොස් ලක්ෂ පනස්දාහකි. එය මීට පෙර මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වැය කළ ස්ථාවර හා ජංගම දුරකතන මාසික බිල සමග සැසඳූ කල මසකට ලක්ෂ හැත්තෑවක පමණ වැඩිවීමකි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දුරකතන දීමනාවලට අදාළ අංකයෙන් නිල විමසීමකදී එහි නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කළේ පෙර පැවති ක්‍රමයේදී බිල්පත් ලැබීමේ ප්‍රමාදයක් හා ඒ නිසාම බිල්පත් ගෙවීමේ ප්‍රමාදයක් ඇතිවී මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දුරකතන සම්බන්ධතා විසන්ධි කරන ලද අවස්ථා මතුවූ බවත්, එමෙන්ම පියෝ ටීවී හා ඒඩීඑස්එල් පහසුකම් අන්තර්ගත නොවුණු නිසා ඒ සඳහා අය කළ ගාස්තු නොගෙවූ බවත් එම සංකීර්ණ තත්ත්වය මගහැරීම සඳහා නව ක්‍රමයට අවතීර්ණ වී ඇති බවත්ය.

මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු සඳහා ගෙවන මාසික දීමනාව රුපියල් 54285ක් වන අතර පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට සහභාගිවීම හා කාරක සභාවන්ට සහභාගිවීම සඳහා එක් අවස්ථාවකට රුපියල් 500 බැගින් ගෙවනු ලැබේ.

ඊට අමතරව බස්නාහිර පළාතේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මසකට ලීටර් 283ක හෙවත් දළ වශයෙන් මසකට රුපියල් 30,000කට වැඩි ඉන්ධන දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ. එම ඉන්ධන දීමනාව රටේ ඈත පළාත් දක්වා යනවිට වැඩිවේ. මීට අමතරව පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ වැටුප් හා අනෙකුත් පහසුකම්ද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් මන්ත්‍රීවරයකුට ගෙවනු ලැබේ.
මේ පිළිබඳව විමසීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා දුරකතනයට සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සාහ කළ ද එය ව්‍යර්ථ විය.