වැටුප් වැඩිවීම දිනකට රු.40යි

දෙදහස් දාහතර වසරට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය සඳහා සිය යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නයැ’යි ඉල්ලා සිටියද තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා කිසිවක් නොසලකමින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් සඳහා දිනකට රුපියල් 40/-ක ජීවන මිල දීමනාවක් ලබාදෙමින් තවදුරටත් වැඩ කරන ජනයා ජනාධිපතිවරයා විසින් නොසලකා ඇති බව වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරති.

එළැඹෙන වසර සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නොවැම්බර් 21 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවලියේදී රාජ්‍ය සේවකයන්ට දැනට ගෙවනු ලබන ජීවන වියදම් දීමනාව මසකට රුපියල් 1200/කින් වැඩි කරන බව ප‍්‍රකාශ කළ අතර වෘත්තීය සමිති ප‍්‍රකාශ කරන්නේ එය කිසිසේත් රජය විසින්ම ප‍්‍රකාශ කර ඇති ජීවන වියදම පියවා ගැනීම සඳහා ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවය.

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ සම කැඳවුම්කරු සමන් රත්නප‍්‍රිය ප‍්‍රකාශ කරන්නේ රජයේ ජනතා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පස් දෙනකුගෙන් යුතු පවුලක් සඳහා මසකට අවම වශයෙන් රුපියල් 47,000ක මුදලක් අවශ්‍ය බව සඳහන් කළත් අද ජීවන වියදම් දීමනාව සමග රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයකුගේ අවම වැටුප රුපියල් 19,000ක් වන බවය.

රුපියල් 28,000ක් පමණ වූ විශාල වැටුප් හිඟයක් සඳහා ජනාධිපතිවරයා සිය අයවැයෙන් රුපියල් 1200/-ක මුදලක් ලබාදී ඇති බවත්, ඉන් ජීවත්වීමේ ක‍්‍රමය ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලි කළ යුතු බවත්ය.

සිය වෘත්තීය සමිති එකතුව අයවැය සම්බන්ධයෙන් යෝජනා 18ක් ඉදිරිපත් කළ බවත්, ඉන් රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් සඳහා රුපියල් 10,000/-ක වැටුප් වැඩිවීමක් හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා රුපියල් 5,000/-ක අයවැය සහන දීමනාවක් ඉල්ලූ බවද රත්නප‍්‍රිය මහතා අවධාරණය කරයි.

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයද අයවැය සම්බන්ධයෙන් වූ සිය ඉල්ලීම් 21ක් ජනාධිපතිවරයාට යොමුකළ බව පවසන එහි කැඳවුම්කරු ජවිපෙ හිටපු පා.ම. වසන්ත සමරසිංහ මහතා ඒ කිසිවකට අයවැය තුළ අවධානය යොමුකර නැතැ’යි ප‍්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය අංශය සඳහා රුපියල් 10,000/-ක වැටුප් වැඩිවීමක් හා පෞද්ගලික අංශය සඳහා රුපියල් 5000/-ක අයවැය සහන දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලූ බවද සමරසිංහ මහතා අවධාරණය කරයි.

සමන් රත්නප‍්‍රිය මහතා හා වසන්ත සමරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කරන්නේ සිය අයවැය යෝජනා දිනාගැනීම සඳහා වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹ සටන් කිරීමට වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇති බවය.