මානව හිමිකම් කඩවීම් ගැන ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක්

ශ‍්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාව ප‍්‍රමුඛ රටවල් පහක් විසින් ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 25 වැනි සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව එහිදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතවීමත් සමග ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට බලය පැවරෙයි.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, මැසිඩෝනියාව, මොරිෂස් හා මොන්ටෙනීග්‍රෝ යන රටවල අ නුග ‍්‍රා හ කත් ව‍යෙ න් කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අවසාන ඡන්ද විමසීම මාර්තු 27 වැනිදා සවස ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසියේදී සිදුවිණි. එහිදී කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල් 47ක් අතුරෙන් රටවල් 23ක් යෝජනාවට පක්ෂවද, රටවල් 12ක් ඊට විපක්ෂවද ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කළහ. රටවල් 12ක් ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටියහ.

ඡන්දය ප‍්‍රකාශ නොකළ රටවල් අතර විශේෂයෙන් කැපී පෙනුණේ ඉන්දියාවයි. පසුගිය වසරේ ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගෙන ආ යෝජනාවේදී ඉන්දියාව ඡන්දය පාවිච්චි කළේ යෝජනාවට පක්ෂවය. මෙවර යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය විමසීමට පෙර කවුන්සිලය ඇමතූ පාකිස්තානය, යෝජනාව ක‍්‍රියාත්මක වුවද එයට අවශ්‍ය වන මුදල් වෙන්කරන මාර්ගයක් නොමැති බැවින්, ඒ පිළිබඳ එකඟතාවකට එනතුරු යෝජනාව කල්දැමිය යුතුයැ’යි කීවේය. ඒ අනුව යෝජනාව කල්දැමිය යුතුද යන්න පිළිබඳව ඡන්දයක් විමසන ලදි. එහිදී කල්දැමිය යුතු බවට රටවල් 16ක්ද කල් නොදැමිය යුතු බවට රටවල් 25ක්ද ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කළහ. රටවල් 6ක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියහ.

ඉන්පසු යෝජනාවේ 10 වැනි පරිච්ෙඡ්දයේ සඳහන් ‘මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් පවත්වන විමර්ශනයක්’ යන්න යෝජනාවේ තවදුරටත් තබාගත යුතුද නැද්ද යන්න ගැන ඡන්දයක් විමසන ලදි. එම අදහස යෝජනාවේ තවදුරටත් පැවතිය යුතු බවට රටවල් 23ක් ඡන්දය දී ප‍්‍රකාශ කළ අතර රටවල් 14ක් විරෝධය පළ කළහ. රටවල් 10ක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියෝය. අවසානයේ 25/1 දරන, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රතිසන්ධානය, වගවීම හා මානව අයිතිවාසිකම් ප‍්‍රවර්ධනය සඳහාවූ මුළු යෝජනාවම සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය. සම්මත වූ එම යෝජනාවට අනුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් හා මානුෂීය නීති උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 27 වැනි සැසිවාරයට වාචික වාර්තාවක්ද 28 වැනි සැසිවාරයට විස්තරාත්මක වාර්තාවක්ද සැපයීමට මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස් කාර්යාලයට බලය පැවරෙයි.