ජිනීවා යෝජනාව ගැන එක මතයකට එන්නැයි ජනපති පක්ෂවලට කියයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසම තුළ ශ‍්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාව සම්මතවීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුවේ සියලූම
පක්ෂ නායකයන් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධව පක්ෂ නායකයන් එක මතයක සිටිය යුතු බව දන්වා ඇතැ’යි වාර්තා වේ.

ජිනීවා යෝජනාවේදී ශ‍්‍රී ලංකාවට විරුද්ධව හා පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළ රටවල් පිළිබඳවත්, මධ්‍යස්ථව සිටි රටවල් පිළිබඳවත් එහිදී ජනාධිපතිවරයා පක්ෂ නායකයන් සමග සාකච්ඡා කර ඇති අතර එම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ගතයුතු ක‍්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද සාකච්ඡුා කර ඇතැ’යි වාර්තා වේ.

ආණ්ඩුවේ විවිධ පක්ෂ විවිධ අදහස් දැක්වීම අවස්ථාවට උචිත නොවනු ඇති බවත්, ආණ්ඩුවේ සියලූම පක්ෂ ජිනීවා යෝජනාව පිළිබඳව එක මතයක සිට මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වීම කළයුතු බවත් දන්වා ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ. එසේ වුවද ජිනීවා යෝජනාව සම්මතවීමට පෙර ජනාධිපතිවරයා දිගින් දිගටම ප‍්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ ජිනීවා යෝජනාවේ ප‍්‍රතිඵලය තමන්ට අදාළ නැති බව හා රටේ ජනතාවගේ මතය තමන්ට වැදගත් බවය.