දේශීය බැංකුවලින් කෝටි 2910ක් ණයට ගනී

 

රට තුළ ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති තිහක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ඇපකරයක් සහිතව දේශීය බැංකු මගින් රුපියල් කෝටි 2910ක මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති අතර එමගින් දේශීය බැංකුවල ද්‍රවශීලතා අගය ඉහළ ගොස් දේශීය බැංකු රාජ්‍ය ණය මගින් තවදුරටත් අනතුරට ලක්වීමේ ඉඩක් මතුවී ඇතැ’යි බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ මතය වී තිබේ.

ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ කැබිනට් පත‍්‍රිකාවකට පසුගිය වසරේ ජුනි 20 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර එහි පළමු ව්‍යාපෘති හතර ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පසුගිය ජූලි 3 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

මේ යටතේ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ නැගෙනහිර නගර සඳහා වන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ඇක්සස් ඉංජිනියරින් සමාගමට රුපියල් මිලියන 4700කට ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර ඒ සඳහා ලංකා බැංකුව ණය පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතය.

රුහුණුපුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය කේ.ඞී.ඒ. වීරසිංහ සහ පෞද්ගලික සමාගමට රුපියල් මිලියන 1929කට ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර ඒ සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව ණය පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතය.

අම්පාර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සන්ෆ්ලවර් කොන්ස්ට‍්‍රක්ෂන් පෞද්ගලික සමාගමට රුපියල් මිලියන 6848 මුදලකට ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර ඒ සඳහා ණය පහසුකම් ලබාදෙනු ලබන්නේ DFCC බැංකුව හා NDB බැංකුව විසිනි.

බෙන්තොට ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය කේ.ඞී.ඒ. වීරසිංහ සහ පෞද්ගලික සමාගමට රුපියල් මිලියන 1000කට ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර ඒ සඳහා ණය පහසුකම් සපයන්නේ NDB බැංකුව විසිනි.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කරුණු දැනගැනීම සඳහා ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන දුරකතනයට සම්බන්ධ කරගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ විය.
මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමසීමකදී ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ කේසර කෝට්ටේගොඩ විතාන මහතා පැවැසුවේ මේ ආකාරයට රජය දේශීය බැංකුවලින් ණය ලබාගැනීමේදී ලබාදෙන්නේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයැ’යි සඳහන් කරන කඩදාසියක් බවත්, එම ණය ආපසු අයකර ගැනීම් අනතුරුදායක බවත්, මුදල් ලෙස එම ණය ආපසු නොලැබෙන බවත් එමගින් අවසානයේ දේශීය බැංකුවල ද්‍රවශීලතාව ඉහළ යාහැකි බවත්ය.