අයිටීඑන් ඉඩම විකුණයි

 

ආයෝජකයන්ට විකිණීම සඳහා කොළඹ නගරයේ ස්ථාන විස්සක ඇති ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිවි ඇති අතර එහි විශේෂත්වය වන්නේ කොළඹ ටොරින්ටන්හි පිහිටි ස්වාධීන රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් ඉඩම ද පවරා ගැනීමට නියමිත වීමය.

අක්කර තිහකට ආසන්න එම ස්ථාන විස්සෙහි පිහිටි ඉඩම්, නිවාස, සංචාරක කටයුතු, වාණිජ කටයුතු හා මිශ‍්‍ර සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආයෝජකයන්ට ලබාදීමට නියමිතය.
මෙසේ පවරා ගැනීමට නියමිත බොහෝ ඉඩම්වල දැනට ජනතාව පදිංචිව සිටින අතර සමහර ඉඩම් රාජ්‍ය ආයතනවලට අයත්ය.
පවරා ගැනීමට නියමිත ඉඩම් සමහරක් පදිංචිකරුවන් එම ස්ථානවලින් මීට පෙර බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කර ඇත.

කැබිනට් පති‍්‍රකාව අනුව කියන්නේඅඩු ආදායම් ලාභීන්ට නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා වන පිරිවැය උපයා ගැනීම සඳහා මෙම ඉඩම් අවශ්‍ය බව හා අදාළ ඉඩම් මුදල් අයකිරීමකින් තොරව රජයේ ඉඩම් ආඥාපනතේ 6(1) වගන්තිය අනුව නිදහස් දීමනාවක් ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා දෙන ලෙසයි.

මෙම කැබිනට් පති‍්‍රකාව ජුලි 17 දින කැබිනට් මණ්ඩල රැුස්වීමට ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිමල් පෙරේරා මහතාව දුරකථනයට සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළ ද එය ව්‍යර්ථ විය.