ගෝඨාභයගේ විද්‍යාලයට බන්දුලගෙන් මිලියන 448ක්

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාලනයෙන් තොරව එහි ප‍්‍රතිපාදන යටතේ ති‍්‍රවිධ හමුදාවේ හා පොලිිසියේ සේවය කරන පිරිසගේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාභය රාපක්ෂ විසින් කොළඹ කොම්පඤ්ඤවීදියේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට සිව්මහල් නේවාසිකාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 448.1ක මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂයෙන් ලබාගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඒකාබද්ධව මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

2014 සිට 2016 දක්වා මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදනවලින් එම මුදල ඉල්ලා ඇති අතර ඉන් රුපියල් මිලියන 98.1ක් වැය කිරීමට යන්නේ අදාළ නේවාසිකාගාරයේ විදුලි සෝපාන, වායුසමීකරණ හා ගිනි නිවීමේ පද්ධති සවි කිරීම සඳහාය. මෙම සිව්මහල් නේවාසිකාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වූ ඇස්තමේන්තුවේ ශ‍්‍රම කුලිය වශයෙන් අමතරව රුපියල් මිලියන 90.4ක ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එම ශ‍්‍රම දායකත්වය ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් සිදුකරන බැවින් එය රුපියල් මිලියන 448.1ක මුදලට අයත් නොවේ.
2005 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද මෙම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ දැනට 8 වන ශ්‍රේණිය දක්වා පමණක් පන්ති පැවැත්වෙන අතර මේ වනවිට එහි ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 1600ක් පමණ වේ. මෙම පාසල සඳහා සාමාන්‍ය රජයේ පාසලකට ළමයින් ඇතුළත් කරන ආකාරයට ළමයින් ඇතුළත් කළ නොහැකි අතර ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් ත‍්‍රිවිධ හමුදාවේ හෝ පොලිසියේ ඒ සඳහා ඇති අංශවලට යොමු කළ යුතුය. තවද මෙම පාසලේ විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් වැටුප් ගෙවනු ලබන අතර පාසලේ අනෙකුත් කටයුතුද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

ශිෂ්‍යත්ව කඩඉම් ලකුණු අනුව ඉහළින් සමත්වනදූ දරුවන් ඇතුළත් කරන රටේ ජනප‍්‍රිය හා ප‍්‍රමුඛ පාසල් බොහොමයකට පවා ඒවාහි ඉගෙන ගැනීමට එන ගම්බද දක්ෂයන්ට නවාතැන් දීම සඳහා නේවාසිකාගාර නැති අතර නේවාසිකාගාර තිබෙන පාසල්ද ඒවා නඩත්තු කරන්නේ ඉතා අමාරුවෙනි. එවන් තත්ත්වයක් තුළ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට පමණක් මේ ආකාරයට පහසුකම් දීම අධ්‍යාපන ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රවීණයන්ගේ විමතියට හේතුවී ඇත.