රාවය

දැයට කිරුළටත් චීන ණය

දැයට කිරුළටත් චීන ණය

දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරනු ලැබූයේ 2007 වර්ෂයේදීය. යුද්ධය උත්කර්ෂයට නැංවීමත්, යුද මානසිකත්වය ජනතාව තුළ පැළපැදියම් කිරීමත් එහි අරමුණ විය. ඒ නිසාම දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනයේ වැඩි හෝ ප‍්‍රදර්ශනාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබූයේ ති‍්‍රවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක සේවාවන්හි ප‍්‍රදර්ශන කුටිය. ජනතාව වැල නොකැඞී මේ ප‍්‍රදර්ශනය නැරඹීමට ආවේ යුද්ධයට දායකත්වය සැපයූ හෝ සපයන යුද උපකරණ දෑසින්ම දැක බලා ඒවා අල්ලා විඳගැනීම සඳහාය.
එමෙන්ම මේ දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශන තුළ ජංගම සේවාද පවත්වනු ලැබීය. ජනතාවට රජයේ අමාත්‍යාංශයකින්, දෙපාර්තමේන්තුවකින් හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකින් කරගැනීමට නොහැකි වූ බොහෝ කාර්යයන් එම ජංගම සේවා හරහා කරගැනීමට හැකි බවද පැවසුණි.

කොළඹ කේන්ද්‍රීයව පැවති මේ දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනයෙන් පසුව රටේ වෙනත් නගරවලට සංක‍්‍රමණය වූ අතර එම නගර ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරීම එම සංක‍්‍රමණයේ අරමුණ බව කියනු ලැබීය. ඒ අනුව දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය ආශ‍්‍රිත ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශවල ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති, ප‍්‍රජා ශාලාවන් ඉදිකිරීම්, ග‍්‍රාමීය මාර්ග අලූත්වැඩියාවන් ඇතුළු කටයුතු සිදුකරනු ලැබීය.

දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනයේ කටයුතු සඳහා හා එම ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය මුදල් වැය කරනු ලැබූ අතර ආණ්ඩුව එම මුදල් හඳුන්වනු ලැබූයේ රජයේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හෝ රාජ්‍ය ආයතන සතු අතිරික්ත මුදල් වශයෙනි. එහෙත් රජයේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා රාජ්‍ය ආයතන නිල වශයෙන් නොවුණත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මැසිවිලි නැගුවේ සැලසුම් කරන ලද බොහෝ කටයුතු කපා හැර දැයට කිරුළට මුදල් ලබාදීමට සිදුවීමෙන් ඒවාහි කටයුතු අඩාල වී ඇති බවයි.
දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබියදී 2015 වර්ෂයේ දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව පෙබරවාරි 4 සිට 10 වැනිදා දක්වා මාතර කඹුරුගමුව ප‍්‍රදේශය මුල්කර ගනිමින් පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කර ඇත. එහිදී මාතර, හම්බන්තොට, ගාල්ල හා රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිරීමටද ආණ්ඩුව අදහස් කර ඇත.

එහිදීත් ආණ්ඩුවට මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ගැටලූවට සුපුරුදු පරිදිම මුහුණ දෙන්නට සිදුවී ඇති අතර ඒ සඳහා සුපුරුදු විසඳුම ලෙස චීනය සරණ යෑමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.
ඒ අනුව 2014 අගෝස්තු 08 දින සහිතව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන කැබිනට් මණ්ඩල පත‍්‍රිකාවක් මගින් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත්තේ 2015 දැයට කිරුළ ප‍්‍රදර්ශනය නිමිති කොටගෙන මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්ක දෙකෙහි මාර්ග 9ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ රුපියල් මිලියන 13078ක් වන වැට් බදු රහිත කොන්ත‍්‍රාත්තුව චීනයේ China National Aero Technology International Engineering Corporation  සමාගම වෙත ප‍්‍රදානය කිරීම සඳහාය. එමෙන්ම රුපියල් මිලියන 13078ක් වන මෙම අරමුදල් සැපයීම චීනයේ China Development Bank Company විසින් සිදුකරන බවද එහි සඳහන්ය.

මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව අනුව පෙනෙන්නේ ග‍්‍රාමීය වශයෙන් ඇති මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වත් රජයට මුදල් නොමැති බවය. මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවලට අමතරව ග‍්‍රාමීය මට්ටමේ ව්‍යාපෘති සඳහාද චීනයේ සරණ යෑමට මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ ආණ්ඩුවට සිදුවී ඇති බවය. රටට ජනතාවට ආණ්ඩුව කියන පුරසාරම් ව්‍යාජයක් බවය.

එය තවදුරටත් තහවුරු වන්නේ එම කැබිනට් පත‍්‍රිකාවේ ඇති පසුබිම් විස්තර වෙත අවධානය යොමු කිරීමේදීය. ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා රජයත්, චීන සංවර්ධන බැංකුවත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අරමුදල් සැපයීම එහි අරමුණය. ඒ සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීමට China Development Bank Company Ltd එකඟ වී ඇත. මෙම ණය පහසුකම් ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය වශයෙන් හඳුන්වා ඇත.

එම ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ I අදියර සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 152.8ක් චීන සංවර්ධන බැංකුව විසින් ලබාදී ඇති අතර එහි සියලූ සිවිල් වැඩ කොන්ත‍්‍රාත්තු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිතව China National Aero Technology International Engineering Corporation වෙත පිරිනමා ඇත.
ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘති 2 අදියර සඳහාද චීන සංවර්ධන බැංකුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් ලබාදී ඇති අතර එහි සිවිල් වැඩ කොන්ත‍්‍රාත්තුවද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිතව චීන කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් තිදෙනකු වෙත ලබාදී ඇත.

ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘති 3 අදියර සඳහාද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක් ලබාදීමට චීන සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී ඇති අතර ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘති 3හි I  අදියර සඳහාද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් ලබාදී ඇත. එම අදියරයන්හි සිවිල් වැඩ කොන්ත‍්‍රාත්තුවද ප‍්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘති 2 අදියරේ කාර්යයන් භාර දුන් චීන කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් තිදෙනාටම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව පෙනෙන්නේ අධිවේග මාර්ග, ප‍්‍රධාන මහා මාර්ග පමණක් නොව ග‍්‍රාමීය මාර්ග ප‍්‍රතිසංස්කරණයන්ද චීන ණය ආධාර මත රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් සිදුකරමින් පවතින බවය. රටේ කොතැනක හෝ යම් ව්‍යාපෘතියක් සිදුකරනවා නම් එය චීන ණය ආධාර මත සිදුකරන්නක්ද යන සාධාරණ සැකය මේ නිසා තව නොබෝ දිනකින් මහජනයාට සිතුණොත් එහි වරදක් නැත. චීන ණය ආධාර දැන් රාජපක්ෂ පාලනයේ ජීවනාලිය බවට පත්වී ඇත. රාජපක්ෂ පාලනයට හුස්ම ගැනීමට පවා චීන ණය ආධාර අවශ්‍ය බව මේ සියල්ලෙන් පෙනේ.