රාවය

ව්‍යවස්ථාවකට වඩා මේ ආණ්ඩුව බිඳදැමීම අපට වටිනවා | වාසුදේව නානායක්කාර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක

ව්‍යවස්ථාවකට වඩා මේ ආණ්ඩුව බිඳදැමීම අපට වටිනවා | වාසුදේව නානායක්කාර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක

තරිඳු උඩුවරගෙදර

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යද කියන එක ගැන ඔබ දරන අදහස මොකක්ද?
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අපට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන ප්‍රශ්නය දෙවැනි එකක්. අපට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය මේ ආණ්ඩුවයි. බැඳුම්කර සිදුවීම සම්බන්ධ වගකීම මේ ආණ්ඩුව බාරගත යුතුයි. අනෙක් අතට මේ වෙද්දී විශාල බදු බරක් තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාවට පෙර අපි ඒ කාරණය ගැනයි බලන්නේ. මුලින්ම අපි බලන්නේ මේ ආණ්ඩුව එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන එකයි. ඉන්පස්සේ තමයි ව්‍යවස්ථාව ගැන බලන්නේ. මේ ආණ්ඩුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවත් කළාම ව්‍යස්ථාව ගැන හිතන්න පුළුවන්. අපට ව්‍යවස්ථාව ගැන තියෙන වුවමනාව අඩුයි. පළාත් පාලන ඡන්දය ගැනයි අපි දැන් හිතන්නේ. ව්‍යවස්ථාවකට වඩා මේ ආණ්ඩුව බිඳදැමීම අපට වටිනවා.

ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් නැද්ද?
අපට අදහසක් තියෙනවා. අපි මේ රටේ ජාතික එක්සත්කමක් ඇති කරන්න වැදගත් වෙන ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරයේ ඉන්නවා. ඒක මේ ආණ්ඩුව යටතේ ඇති කරන්න බැහැ කියලාත් අපි හිතනවා. ආණ්ඩුව බලයේ තබාගෙන මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක එක්වී කරන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථා කාර්යභාරයක් නැහැ කියලයි අපි හිතන්නේ.

ඔබ අදහස් කරන ජාතික එක්සත්කමක් ඇති ඔබේ ආණ්ඩුවකින් ගෙන එන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාව මොකක්ද?
අපි කියන්නේ ඒකීය රාජ්‍ය බලයක් ඇතුළත උපරිම ලෙස බලය බෙදිය යුතුයි. එතකොට තමයි අපට ජාතික එක්සත්කමක් ඇති කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති කරන්න පුළුවන්. කේන්ද්‍රීය රාජ්‍ය බලයක් ඇතුළත උපරිම පළාත් බලයක් තිබිය යුතුයි.

බලය බෙදීම දහතුන්වැනි සංශෝධනය ඇතුළේ තිබෙන්න ඕනෑ කියලා හිතනවාද?
දහතුන්වැනි සං ශෝධනය කියන පදනමේ ඉඳන් තමයි අපට කතා කරන්න පුළුවන්. දහතුන්වැනි සංශෝධනය වඩාත් අර්ථවත් කරන්න පුළුවන් සංශෝධන ගෙනෙන්න ඕනෑ. හැබැයි පළවෙනි කාරණය ඒක කරන්න ඕනෑ මේ ආණ්ඩුව බලයේ තබාගෙන නෙවෙයි.

දහතුන්වැනි සංශෝධනය නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවෙන්න හේතු තියෙනවාද?
නිසියාකාරයට පළාත් පාලන ආයතනවලට මුදල් ලබාදීම, ඒවා පාලනය කරන්න ඉඩ ලබානොදීම වගේ දේවල් ගැටලු විදියට දකින්න පුළුවන්. ඒවා සඳහා ඉඩකඩ ලැබිය යුතුයි. ඒ වගේම ආණ්ඩුකාරයාගේ බලය අවසාන බලයක් විදියට තියෙන්න ඕනෑ කේන්ද්‍රීය බලය පවත්වාගෙන යන්නට. හැබැයි වැඩි වශයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා පළාත් සභාවේ පොදු මතය අනුව වැඩ කටයුතු කළයුතුයි.

ප්‍රායෝගිකව ආණ්ඩුකාරවරයා ඡන්දයෙන් පත්කරන මහ ඇමතිවරයා නොතකා කේන්ද්‍රයෙන් ආරෝපණය කරගත්ත බලයක් එක්ක වැඩ කරනවා නේද?
අපි ඒක වෙනස් කරගත යුතුයි. අපි පැහැදිලි කරගත යුතුයි ආණ්ඩුකාරවරයාට හිමි බලය. පරිපාලනයේදී පළාත් සභාවට අයිතිය ලබාදිය යුතුයි ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන් පොදු වැඩකටයුතු ගැන. ආණ්ඩුකාරවරයාව දැන් ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ තනි අභිමතය අනුවයි පත් කරන්නේ. හැබැයි පත්කිරීමේදී මහ ඇමතිවරයාව විමසා පත්කිරීම කළයුතුයි. මහ ඇමතිවරයාගේ එකඟතාව සහිත කෙනෙක් තමයි පත්වෙන්න ඕනෑ.

දහතුන්වැනි සංශෝධනයේ බලතල බෙදීම ගැන කතා වුණත් රාජ්‍ය රාමුව හැදිලා තියෙන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සම්පූර්ණයෙන්ම බලය ලැබෙන විදියට. බලය බෙදීමේ ධුරාවලිගත පිළිවෙළක් ඇතුළේ නෙවෙයි පළාත් සභා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පළාත් පාලන ආයතන සහ දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය සේවය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිසි පිළිවෙළකට සකස් වෙලා නැහැ. පළාත් සභා ක්‍රමය ඒ නිසා අර්ථ විරහිත වුණා කියලා කියනවා නේද?
ඒකීය රාජ්‍ය ක්‍රමයක් අනුව යනකොට පළාත් නවය තියෙන්න ඕනෑ මධ්‍යම ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇතිවයි. හැබැයි මධ්‍යයට යටත්ව නෙවෙයි. දැන් පවතින්නේ මධ්‍යයට යටත්ව. විවිධ ක්‍රම හරහා. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට මුළු රටම සම්බන්ධයෙන් තීන්දු ගන්න බලයක් තියෙන්න ඕනෑ බව ඇත්ත. හැබැයි එදිනෙදා වශයෙන් පළාත් සභාවලට වැඩි බලතල පවරන්න ඕනෑ කටයුතු කරගෙන යන්න. හැබැයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. පළාත් සභාවල බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ සේවය ලබාගන්න ඕනෑ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවල සේවය ලබාගන්න ඕනෑ. ඒකට වුවමනා ප්‍රතිපාදන හදාගන්න ඕනෑ. විශේෂයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පළාත් සභාවට වගකියන තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.

පළාත් රාජ්‍ය සේවය ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ විදියට හැසිරෙනවා නේද?
පළාතේ රාජ්‍ය පරිපාලනය පළාත් සභාවට බාරදෙන්න ඕනෑ. අවසාන වශයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයාට මධ්‍යම ආණ්ඩුව ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩක් ලැබෙන්න ඕනෑ.

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ සටන ඔබ අතහැරලාද?
විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතුයි කියන එක තමයි ප්‍රතිපත්තිය. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව එක්ක හරඹ කිරීම කියන සන්දර්භයට ආවාම අපි කියන්නේ දැන්ම සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න එපා. අගමැතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර බලය තියන්න ඕනෑ. මේ අගමැතිවරයා නැති ඉදිරි කාලයක සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවේ නායකයා බවට අගමැතිවරයා පත්කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒක අපේ වියුක්ත අදහස. මේ සන්දර්භය ඇතුළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට බලය ලබාදෙන්න බැහැ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයා මත ඔබේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරගන්නවාද? ඒකේ තේරුම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ ගෞරවය රනිල්ට යා යුතු නැති බවද?
මේ වෙලාවේ ලොකුම ගැටලුව රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව පරාජය කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඔහුගේ නායකත්වයට ඇතිව තියෙන තියුණු ප්‍රතිවිරෝධය ජයගැනීම කියන ප්‍රශ්නය එක්කයි සියල්ල පටලැවිලා තියෙන්නේ. රනිල්ට වැඩි බලතල දෙන්න බැහැ. ඒ නිසා රනිල්ව පරාද කරනකම් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න බැහැ. වියුක්තව ඔබ මගෙන් ඇහුවොත් මගේ පිළිතුර පාර්ලිමේන්තු බලය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. වියුක්තව අපි කියන්නේ අගමැති ලෙස තෝරාගත යුතුයි පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය ලැබෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාව. ජනාධිපති වරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරාගන්නා කෙනෙක් විය යුතුයි. එයා වැඩකළ යුත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ සහ අගමැතිගේ උපදෙස් මතයි.

ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම කියන්නේ මොකක්ද? ඍජු ඡන්දයෙන් පත්කර ගන්නා ජනාධිපතිවරයෙකු හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයේ නායකත්වය දරන ජනාධිපතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් යටතේ ඉන්න පුළුවන්ද?
ගොපල්ලව මහත්තයා හිටපු කාලයේ තිබුණා වගේම බලය අඩුකරන්න ඕනෑ. ඍජු ඡන්දයෙන් පත්කරගන්නා ජනාධිපති වරයෙකු ඉන්නවා නම් එහෙම ක්‍රමයක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමක් ලෙස පිළිගන්න බැහැ. අනෙක් අතට ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයේ නායකත්වය දරනවා නම් එහි තේරුම එයා ආණ්ඩුවේ නායකයා කියන එක. විධායකයේ නායකයා කියන එක. ජනාධිපතිවරයා විධායක කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවී රාජ්‍යයේ නායකයා ලෙස විධායකය ගන්නා තීන්දු අනුමත කරන තැනැත්තා බවට පමණක් පත්විය යුතුයි. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමක් කියන්නේ.

මීට පෙර ඔබේ ආණ්ඩුව වසර දහයක් හිටියත් සිදු නොවුණු විදියට දැන් මේ වෙද්දී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංවාදයක් යනවා. දෙමළ පක්ෂ පවා එකඟයි. මේ වෙලාවේ සංවාදයට සම්බන්ධ නොවීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මොකක්ද? මේ අවස්ථාව හැර ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න තවත් අවස්ථාවක් උදා වේවිද?
දැනට පෙනෙන හැටියට ව්‍යවස්ථාවේ දහනවවැනි සංශෝධනය වගේ සංශෝධන ගෙනඒමෙන් ව්‍යවස්ථාව අපිට ඕනෑ තැනකට ගන්න පුළුවන්. අපට නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. විධායක ජනාධිපති බලය ඉවත් කිරීම සංශෝධනයකින් පුළුවන්. බලතල බෙදීමත් ඒ විදියට පුළුවන්. ජනමත විචාරණයකට යන්න සිදුවන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධි කරණය ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලුවොත් විතරයි. අපි හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපට විසඳාගන්නට තියෙන මූලික ගැටලුව මැතිවරණ ක්‍රමයත්, බලය බෙදීමත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයත්. ඒ තුනම කරන්නට පුළුවන් සංශෝධන හරහා. මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වැදගත් නැහැ. මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව තුළ පහසුකම් හදාගැනීම පමණයි. තියෙන බාධා ඉවත් කිරීම පමණයි කළ යුත්තේ.

ඔබ දැන් කියන්නේ 1978 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හදපු ව්‍යවස්ථාව රටට ගැළපෙනවා කියලා නේද?
ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිගේ බලය අහෝසි කරන්න ඕනෑ. මේ වෙලාවේ ද්විත්ව බලයක් තියාගෙන පස්සේ නාමික බලයක් බවට පත්කරන්න ඕනෑ. ඔය ටික කළාම ඇති.

මේ වෙද්දී ආණ්ඩුව කියන විදියට ඔවුන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේත් ඔය වෙනස්කම් නේද? විශේෂයෙන් බලය බෙදීම ගැන ආණ්ඩුව කියන දේවල් එක්ක එකඟ වෙනවාද?
අපි ඒ ගැන එකඟ වෙනවා. අපි එතැනින් එහාට ගිහින් කියන්නේ කේන්ද්‍රීය බලය ඇතුළේ බලය බෙදිය යුතුයි. අපි හිතමු පළාත් සභාවල පරිපාලනය පළාත් සභාවට ලැබිය යුතුයි. හැබැයි පාසල්වල පාඨමාලා ගැන බලය මධ්‍යම ආණ්ඩුවට ලැබෙන්න ඕනෑ. පාසල් අලුත්වැඩියාව ගැන තීරණ ගන්න ඕනෑ පළාත් සභාව. පළාතක් තුළ යම් විශ්වවිද්‍යාලයක් හෝ විද්‍යාපීඨයක් ඇතිවෙනවා නම් ඒකේ පරිපාලනය පළාත් සභාවත් මධ්‍යම ආණ්ඩුවත් එකතුවෙලා කරන්න පුළුවන්. මාර්ග, සෞඛ්‍යය වගේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා තීරණය කරන්න පුළුවන්. පළාත් සභාවලට වියදම් දෙන්න ඕනෑ. ඉන්පස්සේ පළාත් සභාවලට ඒවා නිදහසේ වියදම් කරන්න ඉඩ ලබාදෙන්න ඕනෑ.

පොලිස් බලතල සහ ඉඩම් බලතල වගේම රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන කොමිෂන් පත්කළ යුතු බව කියනවා නේද?
මධ්‍යම පොලිස් කොමිසම විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙක් පත්කරන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවට වගකියමින් ඔහු රාජකාරි කළ යුතුයි. මහඇමතිවරයාට යටත්ව නෙවෙයි මහඇමතිවරයාට ඉහළිනුත් නෙවෙයි, මහඇමතිතුමා සමඟ එක්ව කටයුතු කළයුතුයි. පොලිස් කොමිසම තීරණය කරන විදියට බඳවා ගැනීම් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ ඒ පළාත්වල භාෂා කතා කරන ඒ පළාත්වලට ගැළපෙන අයව පොලීසියට පත්කළ යුතුයි. පළාත් පොලිස් කොමිසමක් ගැන යෝජනාවට අපි එකඟ නැහැ.

සමගාමී ලැයිස්තුව ඉවක් කර ඒ විෂයන් බෙදාදිය යුතු බව කරන යෝජනාව ගැන අදහස මොකක්ද?
ඒ ගැන විෂයෙන් විෂයට කතා කරන්න ඕනෑ. එකපාරම කටට ආ පළියට සමගාමී ලැයිස්තුව අහෝසි කරන්න කියලා කියන්න බැහැ. විවිධ විෂයන් තියෙනවා. වාරිමාර්ග වගේ දේවල් ගත්තාම මහා වාරිමාර්ග මධ්‍යම ආණ්ඩුවටත්, සුළු වාරිමාර්ග පළාත් සභාවටත් පැවරුවාම මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේදී දෙකම එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ.

ගැටලුව සමගාමී ලැයිස්තුවේ තියෙන විෂයන් ගැන ක්‍රියාකිරීමේ බලය හැම වෙලාවේම මධ්‍යම ආණ්ඩුව පවරා ගැනීම ගැටලුවක් නෙවෙයිද?
ඒක වැරදියි. මධ්‍යම ආණ්ඩුව පළාත් සභාවේ විෂයන් පවරාගැනීම අපි අත්විඳින ප්‍රධානම ගැටලුවක්. ඒක වළක්වන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවේ විෂයන් ගැන පළාත් සභාව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. පළාත් සභාව රාජ්‍ය බලයට පටහැනි ආකාරයට පියවරක් ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම පමණක් ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා කරන්න ඕනෑ.■