දිනී ජයසේකර

මේ මස 10 වැනිදා සිට සියලුම ග්‍රාම නිළධාරීවරුන් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය නිළධාරී වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර රාවයට පැවසීය.


ඔහු සඳහන් කළේ වර්තමාන වසංගත කාල සීමාව තුළ එක් සමෘද්ධි නිලධාරීවරයෙකුට මාසිකව රුපියල් 8500ක දීමනාවක් ලබා දුන්නද, සමෘද්ධි නිලධාරීවරුන් සේම සිය ජීවිත පවා අවධානමේ හෙලමින් සේවය කරන ග්‍රාම නිළධාරීවරයෙකුට මේ වන තෙක් එවැනි කිසිඳු දීමනාවක් ලබා දී නොමැති බවයි.

එසේම ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසූයේ රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට දේශපාලකයන් මැදිහත් වී සිය නිලධාරීන්ට බළපෑම් සිදු කරන බවත්, ඇතැම් ස්ථාන වල ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් දේශපාලකයන්ගේ පහරදීම් වලට පවා ලක්වී ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කළේ ඉහත කරුණු ඇතුලුව තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත පිවිසෙන බවයි.

මේ සම්බන්දව විමසීමට සමෘද්ධි අධ්‍යයක්ෂක ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරිව සම්බන්ද කර ගැනීමට උත්සහ කළද එය අසාර්ථක විය.