රසික ගුණවර්ධන


තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව 1991 දී ආරම්භ කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සැලසුම් කිරීම, තත්ත්ව සහතික කිරීම, රටේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධීකරණය හා සංවර්ධනය අරමුණු කරගනිමිනි. එනම්, තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව වෘත්තීයමය පුහුණුව පිළිබඳව වගකියන, වගවන ආයතනයකි. ඒ නිසාම මේ ආයතනය වගකීම සහ විනිවිදබව අතින් අනෙක් රාජ්‍ය ආයතනයට සාපේක්ෂව ඉදිරියෙන් සිටිය යුතුය. එහෙත්, තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විනිවිදභාවයකින් තොරව වැඩ කරන ආයතනයක් බවට හෙළිදරව්වෙමින් පවතී. එය එසේ වන්නේ ශ්‍රී ලංකා තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ නව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා ලෙස පත්වීමට යන ආචාර්ය ලලිත් ලියනගේ එම තනතුර ලබා ගැනීමට ක්‍රියාකර ඇත්තේ අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කර බව පැවසේ. එපමණක් නොව ඔහු අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති බව දැනගත් පසුවද ආයතනික සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඔහු සම්බන්ධව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන ඔහුව ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස පත්කරන්නට යාමම විස්මයජනකය. වෘත්තීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳව වගකියන, වගවන ආයතනයක ඉහළ තනතුරක වංචකාරී ලෙස තොරතුරු ඉදිරිපත්කර පත්වීම ලබා ගැනීම මතුකර පෙන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ සැබෑ ස්වරූපය නොවේද?


සම්මුඛ පරීක්ෂණය


තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පුරප්පාඩුව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන්නේ පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයේදීය. ඒ අනුව අයදුම්පත් යොමුකළ අයදුම්කරුවන් අතුරින් හත්දෙනෙකු සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලැබීය. ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේ, ජේ.ඒ.ඩී.ජේ. ජයලත්, ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්. දිසානායක, ආචාර්ය කේ.ඒ. ලලිතදීර, ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. වීරසේකර, ලොලිත වික්‍රමාරච්චි, වින් කමාන්ඩර් (විශ්‍රාමික) කේ.කේ.ටී. දමයන්ති එම අයදුම්කරුවන් වෙති.


මෙම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට අදාළව අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීමේදී ලකුණු ප්‍රදානය කරන්නේ, අමතර පළපුරුද්ද සඳහා ලකුණු 30ක්, අමතර අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ වෘත්තීමය සුදුසුකම් සඳහා ලකුණු 30ක්, අනෙකුත් කාර්යසාධන සහ දක්ෂතා සඳහා ලකුණු 15ක්, සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී දක්වන දක්ෂතා සඳහා ලකුණු 25ක්, යනාදී ආකාරයට සමස්ත ලකුණු සියයක් ලැබෙන ආකාරයටය. මෙම ලකුණු ලබාදීම සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සාමාජිකයන් හයදෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර ආයතනික සභාපති මහාචාර්ය දයන්ත එස්. විජේසේකර, අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම් සී. ජයසූරිය, පත් කළ නිලධාරී ආචාර්ය සේනක පිලපිටිය, පත්කළ නිලධාරී කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු, හිටපු සාමාජික ආචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයරත්න, මහා භාණ්ඩාගාරය වෙනුවෙන් ගීතා විමලසේන එම මණ්ඩලය වේ. ඒ අනුව ඔවුන් සියලුමදෙනාගේ අත්සනින් යුතුව 2020 අගෝස්තු විසිහත්වනදා නිකුත් කළ ලකුණු වාර්තාවට අනුව අයදුම්කරුවන් හත්දෙනා ලකුණු ලබාගෙන ඇත්තේ මෙසේය. ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේ ලකුණු 73.5, ජේ.ඒ.ඩී.ජේ. ජයලත් ලකුණු 46.5, ආචාර්ය කේ.ඒ. ලලිතදීර 44.5, ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. වීරසේකර ලකුණු 42 ආදී ලෙසය. ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්. දිසානායක සහ වින් කමාන්ඩර් (විශ්‍රාමික) කේ.කේ.ටී. දමයන්ති අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරා නොමැති බවත් ලොලිත වික්‍රමආරච්චි පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගි වී නොමැති බවත් අදාළ ලකුණු සටහනේ දැක්වේ. එහිම දැක්වෙන පරිදි අදාළ පරීක්ෂණයෙන් ආචාර්ය. එල්.සී.කේ. ලියනගේ ඉහළම ලකුණු ලබා සුදුසුකම් සපුරා ඇත.


ව්‍යාජ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව


පරීක්ෂණයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබන ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේ විසින් ඉදිරිපත් කරන සිය ජීවදත්ත පත්‍රිකාවට ව්‍යාජ තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇති බව හෙළිවන්නේ මේ අතරතුරදීය. ඔහු විසින් සිය ජීවදත්ත පත්‍රිකාවේ සඳහන් කරනුයේ තමා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ 2000/10/10 දින සිට 2004/07/31 වන දින දක්වා තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කර ඇති බවයි. :ඡරදවැජඑ ඵ්බ්ටැර :ෂබදෙරප්එසදබ ඔැජයබදකදටහ* ීනසකකි ෘැඩැකදචපැබඑ ඡරදවැජඑ මබාැර එයැ ඵසබසිඑරහ දf ීනසකකි ෘැඩැකදචපැබඑල ඔැජයබසජ්ක ) ඪදජ්එසදබ්ක ෑාමජ්එසදබ දf ීරස ඛ්බන්ග ත්‍රදප 10රැ10රැ2000 එද 31රැ07රැ2004* එහෙත් එම කරුණ අසත්‍යයක් බව හෙළිවන අතර එසේ හෙළිවන්නේ එම තනතුරේ සැබෑවටම සේවය කර ඇත්තේ ජේ.ඒ.ඩී.ජේ. ජයලත් නම් නිලධාරියාය. ඔහු මෙම තනතුරට අදාළව අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වී ඇති අතර 2020 අගෝස්තු 27 දින ලකුණු සටහනට අනුව දෙවනුවට වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන ඇත්තේ ද ඔහුය. එපමණක් නොව ඔහු තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ වර්තමාන වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාද වේ. ඒ අනුව ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේගේ බොරුව අතේ පැළවන බොරුවකි.


අනීතික පත්වීමට පාර කැපීම


කෙසේ වෙතත් මෙම කරුණ හෙළිවීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාකච්ඡා තුනක් පවත්වා ඇත. එහිදී පළමු සාකච්ඡා දෙකේදීම අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකයා වන ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේ ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතත්, තෙවන වර පැවති අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල හමුවේදී ඔහුට පත්වීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඊට හේතුව ලෙස අප කළ සොයා බැලීමකදී දැනගන්නට ලැබුණේ මේ අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේ සහ තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ඉහළම නිලධාරියෙකු අතර ඉතා සමීප සබඳත්වයක් පවතින බැවින් කිසියම් ආකාරයක බලපෑමක් මත එම අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි.


එසේම මොහුට වඩා සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්දක් ඇති අයදුම්කරුවන් සිටින බව එම අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් කර ඇති ජීව දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී යයි. එහෙත් ව්‍යාජ දත්ත ඉදිරිපත් කළ එල්.සී.කේ. ලියනගේට ලකුණු ප්‍රදානය කර ඇති ආකාරයට ඔවුන් ලකුණු ලබා දී නොමැති බව ඔවුන්ගේ ඒකල ලකුණු පත්‍රිකා පරීක්ෂාවේදී දැකගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ආචාර්ය එල්.සී.කේ. ලියනගේට අතිරේක අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා උපරිම ලකුණු ලෙස ලකුණු 30ක් හිමිවන විට ආචාර්ය උපාධියක් ඇති ඔහුට වඩා ඉහළ පළපුරුද්දක් ඇති තවත් අපේක්ෂකයෙකුට ලබා දී ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව 20කි. එසේම ඔහුට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණදීම මත ලකුණු 14ක් හිමිවන විට ආචාර්ය ලියනගේට ඒ සඳහා ලකුණු 22ක් හිමිවේ. එහි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 25කි.


නිලධාරීන් අතර හැඳුනුම්කම් ළබැඳියාවන් පැවතිය හැකිය. එසේ හැඳුනුම්කම් හා ළබැඳියාවන් පැවතුණා කියා ඒ නිලධාරියාට තමන්ට හිමි සුදුසු තනතුරු ලබා ගැනීමේ බාධාවක් නැත. එහෙත් ඒ හැඳුනුම්කම නිසා එක් නිලධාරියෙකුට විශේෂ කොට සලකනවා නම්, ඔහු සිදුකරන වැරදි නොසලකා හරිනවා නම්, එය සුදුසු කාරණයක් වන්නේ නැත.
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වැනි ඉහළ තනතුරකට එය කිසිසේත්ම ගැළපෙන්නේ නැත. මක්නිසාදයත්, එම තනතුර බලසම්පන්න තනතුරකි. එම තනතුර යටතේ සේවය කරන විශාල පිරිසක් ඇත. ප්‍රධානියා වැරදි කරමින් තමන්ගේ යටතේ සිටින්නන්ට වැරදි නොකර සිටින ලෙස පවසන්නට නොහැකිය. අයෙකු විභාග වංචාවක යෙදුණහොත් ඔහුට වසර ගණනාවකට විභාගයන්ට පෙනී සිටීම තහනම් කරනු ලබයි. එහෙත් මේ වැරැද්දට ලබාදෙන දඬුවම කුමක්ද? එය නොසලකා හැර පත්වීම ලබාදීමද? මේ තරම් නොසැලකිලිමත් ලෙස බලධාරීන් ක්‍රියා කරන්නේ කුමක් නිසාද? ලකුණු වැඩියෙන්ම ලබා ගත් අපේක්ෂකයා එය ලබාගෙන ඇත්තේ වංචාකර නම් කළ හැකි සුදුසුම දෙය නම් ඊළඟට ලකුණු ලබා ගත් නිලධාරියාට අදාළ තනතුර ලබාදීමය. එසේ නොකර වැරැද්ද නොසලකා හැර තනතුර ලබාදීම වංචාවක් නොවන්නේද?

නැවත ඇඞ්වර්ටයිස් කරනවා
මහාචාර්ය දයන්ත එස්. විජයසේකර – සභාපති, තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව.


අපි මේක නැවත ඇඞ්වර්ටයිස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිනිස්සු අතින් වැරදි සිද්ධ වෙනවනෙ. ඒව හිතල කරන ඒව වෙන්නත් පුළුවන්, නොහිතා කරන ඒව වෙන්නත් පුළුවන්.
ඇයි නැවත ඇඞ්වර්ටයිස් කරන්නෙ? මොකක්ද හේතුව.


මේ කලබලය තමයි. එතකොට එයාටයි, මෙයාටයි හැමෝටම අයදුම් කරන්න පුළුවන්. අපට ඕනෙ කරන්නෙ ඉක්මනින්ම මේ පුරප්පාඩුව පුරවන්න. මොකද මේක තමයි ආයතනයේ ඉහළම පරිපාලන තනතුර. නැවත ඇඞ්වර්ටයිස් කළාට පස්සෙ, ඕනෙම කෙනෙක්ට ආයෙ ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. ■