දිනී ජයසේකර


රුපියල් පන්දහසේ සහනාධාර දීමනාව බෙදා දෙන ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලකයන්ගෙන් තර්ජන සහ මැර ප්‍රහාර එල්ල වන බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර රාවයට පැවසුවේ ය.


මේ සම්බන්ධව රාවයට අදහස් දැක්වූ ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු සඳහන් කලේ දේශපාලකයන් විසින් ලබාදෙනු ලබන ලැයිස්තු වලට සහනාධාර ලබා දෙන ලෙසත්, සහනාධාර බෙදා දීමේ කටයුතු වලින් ඉවත්වන ලෙසටත් තමන්ට තර්ජනය කරමින් කොට්ටාව ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයෙකු තමන්ට පහර දුන් බවයි. තමන් ඒ සම්බන්ධව කොට්ටාව පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කළ බව ඔහු පැවසීය.


එසේම මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධව තම සංගමය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ සභාපති සුමිත් කොඩිකාර වැඩිදුරටත් පැවසීය.


මේ සම්බන්ධව විමසීමට සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරිව සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළද එය අසාර්ථක විය. ■